Απαντήσεις για το κουίζ του Ροσς Ασσανά

Για να μάθετε περισσότερα για Το Ρόσς Ασσανά, κάντε κλικ ΕΔΩ

1. Τι συνέβη το Ροσς Ασσανά;

i. Η Δημιουργία του Κόσμου

ii. Η δημιουργία του Αδάμ και της Εύας

iii. Τα εγκαίνια του Ναού

iv. Η δημιουργία του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή

2. Τι δεν μας υπενθυμίζει το σάλπισμα του Σσοφάρ;

i. Την εξορία από το Ισραήλ

ii. Να κάνουμε τεσσουβά και να επιστρέψουμε στον Θ-ό

iii. Το Δέσιμο του Ισαάκ

iv. Τον ήχο του κλάματος ενός μωρού

3. Ποιο από τα παρακάτω δεν τρώμε το Ροσς Ασσανά;

i. Ρόδι

ii. Μήλο

iii. Καρύδια

iv. Κεφάλι ψαριού

4. Ποια είναι η κυριότερη μιτσβά του Ροσς Ασσανά;

i. Η προσευχή

ii. Το να φάμε μήλο με μέλι

iii. Το να ακούσουμε το Σσοφάρ

iv. Το στείλουμε τις ευχές μας στους φίλους μας

5. Το Ροσς Ασσανά επιθυμούμε να γραφτούμε στο βιβλίο…

i. Της ζωής

ii. Της υγείας

iii. Ευημερίας

iv. Όλα τα παραπάνω

Little Quiz for Rosh Hashana
To learn more about Rosh Hashana, click here!
1) What event happened on Rosh Hashana?
a) Creation of the world
b) Creation of Adam and Chava
c) Inauguration of the Temple
d) Creation of the first computer
2) Which of the following is not reminded by the sound of the Shofar ?
a) The exile from Israel
b) A call to make teshuva - return to G‑d
c) The binding of Isaac
d) The cry of a child
3) Which of the following is not eaten on Rosh Hashana?
a) Pomegranate
b) Apple
c) Nuts
d) Head of a fish
4) What is the main Mitzvah of Rosh Hashana?
a) Pray
b) Eat an apple and honey
c) Listen to the Shofar
d) Send wishes to your friends
5) On Rosh Hashana, we wish to be inscribed in the book of...
a) Life
b) Health
c) Prosperity
d) All of the above!