ΣΕΦΙΡΑΤ ΑΟΜΕΡ

Τί είναι το «Σεφιράτ Αόμερ»;

Σεφιράτ Αόμερ σημαίνει «μέτρηση του όμερ». Το όμερ ήταν μια προσφορά από το πρώτο αλεύρι που φτιαχνόταν τη νέα σεζόν και προσφερόταν στις 16 του Νισάν, στον Ιερό Ναό της Ιερουσαλήμ.

Στο Λεβιτικό (23:15-16) διαβάζουμε: Και θα μετρήσετε για τον εαυτό σας, από την επαύριον του Σσαμπάτ, από την ημέρα που φέρνετε το όμερ που υψώνεται, εφτά ολόκληρες εβδομάδες, μέχρι την επαύριον του έβδομου Σσαμπάτ, θα μετρήσετε πενήντα μέρες.

Για το λόγο αυτό μετράμε σαράντα εννιά μέρες, αρχίζοντας από τη δεύτερη νύχτα του Πέσαχ (16 Νισάν) και φτάνοντας ως τη γιορτή του Σσαβουότ (που γιορτάζουμε την παράδοση της Τορά), την πεντηκοστή μέρα. Αυτό πραγματοποιείται με την απαγγελία μιας ευλογίας κάθε βράδυ, μετά το τέλος της βραδυνής προσευχής.

Μετράμε το Ομέρ ώστε να δείξουμε την αγάπη μας για την κάθε μέρα που ζούμε. Πράγματι, κάθε λεπτό και δευτερόλεπτο της ζωής μας είναι εξίσου πολύτιμο και πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε.

Γιατί τα «Γνωμικά των Πατέρων» διαβάζονται κάθε Σσαμπάτ από το Πέσαχ ως το Σσαβουότ;

Διαβάζουμε ένα κεφάλαιο από τους «Γνωμικά των Πατέρων» κάθε Σσαμπάτ μετά την απογευματινή προσευχή, γιατί αυτές οι μέρες προηγούνται της Παράδοσης της Τορά, και το Πιρκέι Αβότ περιέχει ηθικές παραινέσεις που μας βοηθούν να βελτιωθούμε και να γίνουμε άξιοι της Τορά. Πολλοί έχουν το έθιμο να συνεχίζουν την ανάγνωση αυτών των κεφαλαίων και τους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι το Ροσς Ασσανά. Το καλοκαίρι οι άνθρωποι τείνουν να γίνουν πιο χαλαροί όσον αφορά στην τήρηση των θρησκευτικών εθίμων.