Πού και πότε βάζουμε Μεζουζά;
Ορισμένοι νόμοι
  • Η εξώπορτα δεν είναι η μόνη πόρτα του σπιτιού όπου πρέπει να τοποθετείται Μεζουζά. Στην πραγματικότητα, πρέπει να τοποθετούμε Μεζουζά στην πόρτα κάθε δωματίου του σπιτιού που είναι πάνω από 4 πήχεις επί 4 (ο πήχυς αντιστοιχεί με 60 περίπου εκατοστά). Εάν το εμβαδόν του δωματίου ξεπερνά τους 16 τετραγωνικούς πήχεις ενώ το πλάτος του είναι λιγότερο από 4 πήχεις, τοποθετούμε τη Μεζουζά χωρίς να κάνουμε προσευχή.
  • Δεν βάζουμε Μεζουζά στην πόρτα του μπάνιου.
  • Ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα που νοικιάζουμε δεν «απαιτεί» Μεζουζά προτού να περάσουν 30 μέρες. Στο Ισραήλ, ωστόσο, η Μεζουζά πρέπει να τοποθετηθεί αμέσως, ακόμη και σε περίπτωση νοικιασμένου σπιτιού.
  • Εάν δεν υπάρχει κανονική πόρτα παρά μόνο άνοιγμα, μπορούμε να τοποθετήσουμε τη Μεζουζά χωρίς προσευχή. 
  • Η Μεζουζά πρέπει να ελέγχεται δυο φορές κάθε επτά χρόνια. Είναι όμως καλύτερα ο έλεγχος να γίνεται συχνότερα. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από κάποιον αρμόδιο.
  • Συνηθίζεται να αγγίζουμε με το χέρι τη Μεζουζά και να την ασπαζόμαστε κάθε φορά που μπαίνουμε και βγαίνουμε από το σπίτι. Συνηθίζεται επίσης να κάνουμε το ίδιο την ώρα της βραδυνής προσευχής, πριν τον ύπνο.
  • Η Μεζουζά μπορεί να τοποθετηθεί μέρα ή νύχτα, όλες τις μέρες της εβδομάδας, εκτός από Σάββατο και γιορτή (Γιομ Τοβ).
  • Η Μεζουζά μπορεί να τοποθετηθεί από άντρα όπως κι από γυναίκα.

 

next_over pink.jpgprevious_over pink.jpg