ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΖΟΥΖΑ

Πριν στερεώσουμε μία Μεζουζά στην πόρτα της, πρέπει να πούμε την ακόλουθη προσευχή:

"Μπαρούχ Ατά Αντο-νάι Ελο-ένου Μέλεχ αΟλάμ  ασσέρ κιντεσσάνου μπε μιτσβοτάβ βε τσιβάνου λικμπόα Μεζουζά”.

"Ευλογητός συ Κύριε ο Θ-ός μας Βασιλέα του Σύμπαντος, που μας καθαγίασες με τις εντολές Σου και μας πρόσταξες να τοποθετήσουμε τη Μεζουζά”.

Εάν τοποθετήσουμε παραπάνω από μία Μεζουζά την ίδια ώρα, θα πούμε την προσευχή μόνο μία φορά .

 Η Μεζουζά πρέπει να τοποθετείται:

-   γυρτά, με το πάνω μέρος της προς το εσωτερικό του δωματίου.

-   στη δεξιά πλευρά της πόρτας, προς την κατεύθυνση της εισόδου.

-   στο ανώτερο τρίτο του ύψους της πόρτας.

-   στον παραστάτη της έξω μεριά της πόρτας.

 

 

next_over pink.jpgprevious_over pink.jpg