Σκεφτείτε να ελέγξετε τη Μεζουζά σας

 Πρέπει να αγοράζουμε Μεζουζά μόνο από αξιόπιστα άτομα, διότι πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχει γραφτεί με το χέρι, σε ειδική περγαμηνή, από ειδικευμένο Σοφέρ (γραφέα).

 Είναι θλιβερό το γεγονός ότι Μεζουζότ που δεν έχουν γραφτεί με το σωστό τρόπο ή είναι τυπωμένες, έχουν κατακλύσει την αγορά. Οι Μεζουζότ αυτές δεν είναι κασσέρ και δε θα πρέπει να τις χρησιμοποιούμε.

Εάν θέλετε να ελέγξετε τη Μεζουζά σας ή να αποκτήσετε μία καινούργια, τηλεφωνήστε μας στο 210 520 2880 ή μεσό email

previous_over pink.jpg