Η σημασία του μήνα Ελούλ

Η θρησκεία μας θεωρεί ότι η συγγνώμη, η μεταμέλεια και η επανόρθωση, με τελικό σκοπό την εξιλέωση και την ψυχική γαλήνη, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι σκέψεις επιφανειακές, γι' αυτό και η περίοδος περισυλλογής και αυτοκριτικής ξεκινάει ένα ολόκληρο μήνα πριν από το Ρόσς-Ασσανά, από την πρώτη ημέρα του προηγούμενου Εβραϊκού μήνα, που ονομάζεται Ελούλ. Είναι καταγεγραμμένο ιστορικά ότι μετά την Εξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο Μωϋσής ανέβηκε στο όρος Σινά τρείς φορές: την πρώτη φορά ανέβηκε για να παραλάβει τον Γραπτό Νόμο του Θεού, την Τορά, (γεγονός που γιορτάζουμε στην γιορτή του Σσαβουώτ), την δεύτερη για να παρακαλέσει τον Θεό για συγχώρεση των συμπατριωτών του που κατά την διάρκεια της μακράς απουσίας του πάνω στο βουνό, είχαν λατρέψει το άγαλμα του χρυσού μοσχαριού και την τρίτη ανέβηκε την πρώτη ημέρα του μήνα Ελούλ για να ικετέψει το αστείρευτο έλεος του Θεού για πλήρη συγχώρεση και άφεση αμαρτιών των Ισραηλιτών που είχαν τολμήσει να αμφισβητήσουν την παντοδυναμία Του. Εμεινε εκεί για σαράντα ημέρες και την δέκατη ημέρα του μήνα Τισσρί, κατέβηκε μεταφέροντας τις δεύτερες πλάκες και την μεγάλη συγγνώμη του Θεού προς τον εκλεκτό λαό Του.

Από τότε, η δέκατη ημέρα του μήνα Τισσρί, το Γιόμ-Κιπούρ, είναι η μέρα που όλοι οι Εβραίοι στέκονται με δέος απέναντι στον παντοδύναμο Θεό, αναλογίζονται τα λάθη και τις αμαρτίες τους απέναντί Tου και προσευχόμενοι ευλαβικά αποζητούν την Θεία Χάρη Του. 

 Ο Βασιλιάς μέσα στον Αγρό 

 Όταν ένας βασιλιάς βρίσκεται στο παλάτι του, είναι δύσκολο να τον πλησιάσεις, δέχεται σε  ακρόαση μόνο όσους έχουν τραβήξει την προσοχή του. Αλλά όταν ο βασιλιάς κυκλοφορεί δημόσια όλοι μπορούν να τον πλησιάσουν. Ο μήνας του Ελούλ παρομοιάζεται με την στιγμή που ο βασιλιάς, επιστρέφοντας στο παλάτι του, περνάει από τους αγρούς των περιχώρων του και χαιρετά τους υπηκόους του με έντονο ενδιαφέρον για αυτούς.
Κατά τον Ελούλ ο Θεός – ο Βασιλιάς του Σύμπαντος – είναι διαθέσιμος σε όποιον στραφεί προς Αυτόν... και Μεγαλόψυχα δέχεται τις μετάνοιες μας και πραγματοποιεί τα αιτήματα  μας.

Εθιμα και Πρακτικές του μήνα Ελούλ

· Καθημερινά πλήν Σαββάτου, μετά το τέλος της πρωϊνής προσευχής, του Σσαχαρίτ, ηχεί το Σσοφάρ, για να μας υπενθυμίσει την ανάγκη για μετάνοια και συγγνώμη και για να συνοδεύσει την περίοδο της αυτοσυγκέντρωσής μας.
· Απαγγέλουμε τις Σελιχώτ, δηλαδή ειδικές προσευχές παρακλήσεων για εξαγνισμό.
· Καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, κάνουμε ανασκόπηση και αυτοκριτική των πράξεών μας και γενικά της συμεριφοράς μας.
· Συνηθίζεται να κάνουμε καθημερινές δωρεές στους φτωχούς.