Η σημασία της Γιορτής του Ρόσς-Ασσανά

Το Ρόσς-Ασσανά είναι η μέρα κατά την οποία ο Θεός , δημιουργώντας τον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, ολοκλήρωσε την δημιουργία του κόσμου. Η πρώτη πράξη του Αδάμ  ήταν να προσφωνήσει τον Παντοδύναμο ως Βασιλιά του Σύμπαντος. Κάλεσε όλα τα πλάσματα και τους είπε: "Ελάτε να λατρέψουμε, να γονατίσουμε και να προσκυνήσουμε τον Θεό και Δημιουργό μας". Οπως ο Αδάμ, έτσι κι' εμείς, το Ρός-Ασσανά δοξάζουμε την Βασιλεία του Θεού και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας να Τον υπηρετούμε σύμφωνα με τις εντολές Του.

Η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά, το Ρόσς-Ασσανά έχει τρείς επιπρόσθετες ονομασίες:

· Γιόμ Τερουά, που σημαίνει Ημέρα Σαλπίσματος και αποτελεί την Βιβλική ονομασία της γιορτής. Η ονομασία αυτή αναφέρεται στην εντολή του Θεού (Μιτσβά) να ηχεί τό Σσοφάρ και τις δύο συνεχόμενες ημέρες του Ρόσς-Ασσανά, πλήν Σαββάτου, καλώντας τον λαό σε μετάνοια και μεταμέλεια.


· Γιόμ Αζικαρόν, που σημαίνει Ημέρα Ανάμνησης, και αναφέρεται στην ειδική προσευχή προς τον Θεό να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας και να θυμηθεί να μας εγγράψει στο Βιβλίο της Ζωής. Γι' αυτό και η παραδοσιακή ευχή της γιορτής είναι "Λεσσανά Τοβά Τικατέβου" που σημαίνει "Είθε να εγγραφείτε στο Βιβλίο της Ζωής για μία καλή χρονιά". 
  
  
 
· Γιόμ Αντίν, που σημαίνει Ημέρα Κρίσεως, γιατί αυτή την ημέρα, όλοι μας κρινόμαστε από τον Δημιουργό του Σύμπαντος και Αυτός θα αποφασίσει ποιούς θα ανταμείψει και ποιούς θα τιμωρήσει, ποιοί θα ζήσουν μία ευτυχισμένη χρονιά και ποιοί όχι. Η μοίρα του καθενός μας κρίνεται και ορίζεται σύμφωνα με τις πράξεις του και την μεταμέλειά του.