Η σημασία της Γιορτής του Ρόσς-Ασσανά

Το Ροσς Ασσανά είναι η μέρα κατά την οποία ο Θ-ός, δημιουργώντας τον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, ολοκλήρωσε την Δημιουργία του κόσμου. Η πρώτη πράξη του Αδάμ ήταν να προσφωνήσει τον Παντοδύναμο ως Βασιλιά του Σύμπαντος. Κάλεσε όλα τα πλάσματα και τους είπε: «Ελάτε να λατρέψουμε, να γονατίσουμε και να προσκυνήσουμε τον Θ-ό και Δημιουργό μας». Όπως ο Αδάμ, έτσι κι' εμείς, το Ροσς Ασσανά ανακηρύσσουμε τον Θ-ό ως Βασιλιά μας και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας να Τον υπηρετούμε σύμφωνα με τις Εντολές Του.

Η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά, το Ροσς Ασσανά έχει τρείς επιπρόσθετες ονομασίες:

·  Γιόμ Τερουά, που σημαίνει Ημέρα Σαλπίσματος και αποτελεί την Βιβλική ονομασία της γιορτής. Η ονομασία αυτή αναφέρεται στην Εντολή του Θ-ού (Μιτσβά) να ηχεί το Σσοφάρ (σάλπιγγα από κέρατο κριαριού) και τις δύο ημέρες του Ροσς Ασσανά (πλην του Σσαμπάτ) καλώντας τον Λαό του Ισραήλ σε μετάνοια και μεταμέλεια​​​​​.


·  Γιόμ Αζικαρόν, που σημαίνει Ημέρα Ανάμνησης και αναφέρεται στην ειδική προσευχή προς τον Θ-ό να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας και να μας θυμηθεί για να μας εγγράψει στο Βιβλίο της Ζωής. 
 
·  Γιόμ Αντίν, που σημαίνει Ημέρα Κρίσεως, γιατί αυτή την ημέρα, όλοι μας κρινόμαστε από τον Δημιουργό του Σύμπαντος και Αυτός αποφασίζει ποιούς θα ανταμείψει και ποιούς θα τιμωρήσει, ποιοί θα ζήσουν μία ευτυχισμένη χρονιά και ποιοί όχι. Η μοίρα του καθενός μας κρίνεται και ορίζεται σύμφωνα με τις πράξεις του και την μεταμέλειά του.