Οι Δέκα Μέρες της Τεσσουβά

Το Ροσς-Ασσανά, το Γιόμ-Κιπούρ και οι ενδιάμεσες μέρες είναι ένας ευνοϊκός  χρόνος κατά τον οποίο διορθώνουμε τα ελαττώματα μας και πηγαίνουμε πιο κοντά στο Θεό. Αυτές είναι γνωστές ως οι « Δέκα ημέρες της Τεσσουβά ».
Η Τεσσουβά που συνήθως μεταφράζεται ως μετάνοια, στην πραγματικότητα σημαίνει επιστροφή. Ο εβραϊσμός επισημαίνει ότι η ουσιαστική φύση μας – η σπίθα του Θεού – είναι καλή.
Η πραγματική μετάνοια κατορθώνεται καλύτερα όχι μέσα από σκληρή αυτο-καταδίκη, αλλά εμφανίζοντας τον πραγματικό μας εαυτό, την βαθιά επιθυμία να κάνουμε καλό σε σύμφωνα με την θέληση του Θεού.