Η νηστεία στη μνήμη του Γκενταλιά

Η 3η ημέρα του μήνα Τισσρί, φέτος μια μέρα αργότερα λόγω του Σσαμπάτ, Τετάρτη 2/10/2019, είναι ημέρα νηστείας αφιερωμένη στην μνήμη του φόνου του Γκενταλιά. Ο Γκενταλιά ήταν ο τελευταίος αρχηγός των λίγων Εβραίων που είχαν απομείνει στο Ισραήλ μετά από την καταστροφή του πρώτου Ναού από τον Βαβυλώνιο Βασιλιά Ναβουχοδονόσωρα.
Μετά τον θανατό του, εξορίστηκαν στην Βαβυλωνία και οι τελευταίοι εναπομείναντες Εβραίοι.