Printed fromChabad.gr
ב"ה

Αυτό το γνωρίζατε;

15 «μικρές» ευλογίες

 To read it in English, click here

Ayto to gnorizate_ BLOG (5).png 

Υπάρχουν πολλά πράγματα, που μας δίνει ο Θ-ός. Όμως, πολλά από αυτά δεν τα παρατηρούμε. Τα έχουμε συνηθίσει, μας φαίνονται αυτονόητα και δεν δίνουμε πολύ σημασία.

Για αυτό, έχουμε 15 «μικρές» ευλογίες που λέμε κάθε πρωί, για τα μικρά και μεγάλα πράγματα που ο Θ-ός μας προσφέρει κάθε μέρα: από την αίσθηση της όρασης, και την κίνηση μας έως τα ρούχα μας και τα παπούτσια μας. Αυτές οι ευλογίες μας διδάσκουν το μάθημα του «ευχαριστώ», ώστε και κατά την διάρκεια της υπόλοιπης μέρας να παρατηρούμε το χέρι του Θ-ού να μας καθοδηγεί και να μας βοηθάει, και να Τον ευχαριστούμε.

Σσαμπάτ Σσαλόμ,

Άριε από την Γεσσιβά


 

Ευλογίες Ευγνωμοσύνης

Συνηθίζεται να στεκόμαστε όρθιοι για να τις απαγγείλουμε.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που δίνεις στον αλέκτωρ την ικανότητα να διαχωρίζει την ημέρα από την νύχτα.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που δίνεις την όραση στους τυφλούς.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που ελευθερώνεις τους δέσμιους.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που ανορθώνεις τους κυρτωμένους.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που ντύνεις τους γυμνούς.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που δίνεις δύναμη σε αυτόν που κοπιάζει.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που επεκτείνεις την γη πάνω από τα νερά.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που στερεώνεις τα βήματα του ανθρώπου.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που μεριμνείς για όλες τις ανάγκες μου.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που περιβάλεις με δύναμη τον λαό του Ισραήλ.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που στέφεις με δόξα τον λαό του Ισραήλ.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που δεν με έκανες αλλόθρησκο*. 

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που δεν με έκανες δούλο*.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που δεν με έπλασες γυναίκα*.

Ευλογητός Συ Κύριε Θ-έ μας, Βασιλιά του κόσμου, που ελευθερώνεις τους οφθαλμούς μου από τον ύπνο και τα βλέφαρα μου από την νάρκη. 

Και ευδόκησε Κύριε, Θ-έ μας, Θ-έ των προγόνων μας, να εξοικειωθούμε με την Τορά Σου και να προσηλωθούμε στις Εντολές Σου. Μην μας οδηγείς στην αμαρτία και στην παράβαση, στον πειρασμό και στην ντροπή. Να υποτάξεις να Σε υπηρετεί η ροπή μας προς το κακό. Απομάκρυνέ μας από κακό άνθρωπο και κακό φίλο και προσήλωσε μας στην ροπή προς το καλό και στις ενάρετες πράξεις. Κάνε σήμερα και κάθε μέρα να τύχουμε χάρης, ελέους και ευσπλαχνίας στα μάτια Σου και στα μάτια κάθε άλλου και απόδωσέ μας πλήθος ευεργεσιών.

Ευλογητός Εσύ Κύριε ο Οποίος αποδίδεις ευεργεσίες στον λαό του Ισραήλ.

* Επειδή είναι υποχρεωμένοι να τηρούν λιγότερες Μιτσβότ.

Η «φορτισμένη» ψυχή

To read it in English, click here

Ayto to gnorizate_ BLOG (3).png 

Κάθε νύχτα, όταν κοιμόμαστε, ένα μέρος της ψυχής μας "ανεβαίνει" στον Θ-ό, να πάρει δυνάμεις. Είναι όπως φορτίζουμε το τηλέφωνο μας, για να μπορούμε να το επαναχρησιμοποιήσουμε.

Το πρωί, ο Θ-ός μας δίνει πίσω την ψυχή μας, «φορτισμένη» και γεμάτη με ενέργεια. Για αυτό, απαγγέλουμε μια ιδιαίτερη ευλογία, την Ελο-άϊ Νεσσαμά για να ευχαριστήσουμε τον Θ-ό που μας επέστρεψε την ψυχή μας.

Μέσω αυτής της ευλογίας υπενθυμίζουμε καθημερινά στον εαυτό μας ότι κάθε μέρα ο Θ-ός μας δίνει πίσω την ψυχή μας επειδή μας θέλει εδώ για έναν συγκεκριμένο σκοπό, για να κάνουμε μιτσβότ.

Σσαμπάτ Σσαλόμ,

Άριε από την Γεσσιβά


Ελο-άι νεσσαμά σσενατάτα μπι τεορά η ατά βερατά ατά γιετσαρτά ατά νεφαχτά μπι βεατά μεσσαμρά μπεκιρμπί βεατά ατίντ λιτλά μιμένι ουλεαχαζιρά μπι λεατίντ λαβό κολ ζμαν σσεανεσσαμά μπεκιρμπί μοντέ ανί λεφανέχα Αντο-νάι Ελο-άι βε-Ελοέ αβοτάι ριμπόν κολ αμαασίμ αντόν κολ ανεσσαμότ μπαρούχ ατά Αντο-νάι αμαχαζίρ νεσσαμότ λιφγκαρίμ μετίμ.

Θ-έ μου, η ψυχή την οποία μου έδωσες, είναι αγνή. Εσύ την δημιούργησες, Εσύ την έπλασες, Εσύ την εμφύσησες σε έμενα και Εσύ την διαφυλάσσεις μέσα μου, και Εσύ μια μέρα θα μου την πάρεις και να μου την επιστρέψεις στο μέλλον. Όσο η ψυχή υπάρχει μέσα μου Σε ευχαριστώ Κύριε Θ-έ μου και Θ-έ των προγόνων μου, Κύριε των πάντων, Άρχοντα όλων των ψυχών. Ευλογητός Εσύ Κύριε που επιστρέφεις τις ψυχές στα νεκρά σώματα.

Το καθημερινό δώρο

 To read it in English, click here

Copy of Ayto to gnorizate_ (1).png 

Αυτό το γνωρίζατε;

Τι θα απαντούσατε στο ερώτημα «Πότε λάβαμε την Τορά;».

Ο Λαός του Ισραήλ άκουσε στο Όρος Σινά τις Δέκα Εντολές πριν 3331 χρόνια.

Αλλά ο Θ-ός μας δίνει την Τορά κάθε μέρα, για να την μελετούμε  και αξιοποιούμε. Για αυτό, κάθε μέρα στις πρωινές προσευχές, απαγγέλουμε τις Ευλογίες της Τορά. Πριν αρχίσουμε την μελέτη της, δοξάζουμε τον Θ-ό που μας την έδωσε. Αμέσως μετά, συνεχίζουμε μελετώντας μικρά αποσπάσματα από την Πεντάτευχο και την Μισσνά.

Με αυτόν τον τρόπο, ξεκινάμε την μέρα μας συνδέοντας το μυαλό μας με τον Θ-ό & την Τορά.


 

Μπιρκότ Ατορά - Οι Ευλογίες της Τορά

Μπαρούχ ατά Αντο-νάϊ Ελο-ένου μέλεχ αολάμ ασσέρ κιντεσσάνου μπεμιτσβοτάβ βετσιβάνου αλ ντιβρέ τορά.

Βεααρέβ να Αντον-άϊ Ελο-ένου ετ ντιβρέϊ τορατχά μπεφίνου ουβεφί χολ αμχά μπετ ισραέλ βενιγιέ ανάχνου βετσεετσαένου βετσεετσαέ χολ αμχά μπετ ισραέλ κουλάνου γιοντεέ σσμέχα βελομντέ τορατχά λισσμά μπαρούχ ατά Αντο-νάϊ αμελαμέντ τορά λεαμό ισραέλ.

Μπαρούχ ατά Αντον-άϊ Ελο-ένου μέλεχ αολάμ ασσέρ μπαχάρ μπάνου μικόλ ααμίμ βενατάν λάνου ετ τορατό μπαρούχ ατά Αντον-άϊ νοτέν ατορά.

Ευλογητός Εσύ Κύριε ο Θ-ός μας Βασιλιά του σύμπαντος, ο Οποίος μας καθαγίασε με τις εντολές Του και μας διέταξε την μελέτη της Τορά.

Κύριε Θ-έ μας, να κάνεις ευχάριστους, τους λόγους της Τορά Σου στο στόμα μας και στο στόμα όλου του λαού του Ισραήλ και να είμαστε εμείς και οι απόγονοι μας και οι απόγονοι όλου του λάου Σου, ο οίκος του Ισραήλ, όλοι γνώστες του ονόματος Σου και ανιδιοτελείς μελετητές της Τορά Σου. Ευλογητός Εσύ Κύριε, ο Οποίος διδάσκει την Τορά στον λαό Του Ισραήλ.

Ευλογητός Εσύ Κύριε ο Θ-ός μας Βασιλιά του σύμπαντος, ο Οποίος μας επέλεξε ανάμεσα από όλους τους λαούς και μας έδωσε την Τορά Του. Ευλογητός Εσύ Κύριε που δίνεις την Τορά.


 

Aποσπάσμα από την Πεντάτευχο:

Βαγιενταμπέρ Αντο-νάϊ ελ μοσσέ λεμόρ. Νταμπέρ ελ ααρόν βεέλ μπανάβ λεμόρ. Κο τεβαραχού ετ μπενέ ισραέλ αμόρ λαέμ. Γιε-βαρεχεχά Αντο-νάϊ βε-ϊσσμερέχα. Γιαέρ Αντο-νάϊ πανάβ ελέχα βι-χουνέκα. Ισά Αντο-νάϊ πανάβ ελέχα βεγιασέμ λεχά σσαλόμ. Βασάμου ετ σσεμί αλ μπενέ ισραέλ βαανί αβαραχέμ.

Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας: Μίλησε στον Ααρών και στους γιους του, ως εξής: Έτσι θα ευλογείτε τους γιους Ισραήλ, λέγοντάς τους: «Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε διαφυλάττει! Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό Του επάνω σου και να σε ελεήσει! Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπό του επάνω σου και να σου δώσει ειρήνη!» Και θα βάλουν το όνομα Μου επάνω στους γιους Ισραήλ κι εγώ θα τους ευλογήσω.


 

Αποσπάσμα από την Μισσνά:

Έλου ντεβαρίμ σσεέν λαέμ σσιούρ: απεά, βεαμπικουρίμ, βεαρεαγιόν, ουγκμιλούτ χασαντίμ, βεταλμούντ τορά. Έλου ντεβαρίμ σσεαντάμ οχέλ περοτεέμ μπαολάμ αζέ, βεακέρεν καγιέμετ λαολάμ αμπά. Βεέλου εν: κιμπούντ αβ βαέμ, ουγκμιλούτ χασαντίμ, βεασσκαμάτ μπετ αμιντράσς σσαχαρίτ βεαρβίτ, βεαχνασάτ ορχίμ, ουβικούρ χολίμ, βεαχνασάτ καλά, βεαλβαγιάτ αμέτ, βεϊγιούν τεφιλά, βααβαάτ σσαλόμ σσεμπέν αντάμ λαχαβερό, ουβέν ισς λεϊσστό, βεταλμούντ τορά κενέγκεντ κουλάμ.

Αυτές είναι οι μιτσβότ των οποίων η εκπλήρωση δεν έχει καθορισμένα όρια: Το τμήμα του αγρού στο οποίο ο κάτοχος του αφήνει τους καρπούς για τους φτωχούς, η προσφορά των πρώτων καρπών στον Ναό (μπικουρίμ), η προσέλευση στον Ναό στις γιορτές του Πέσαχ, του Σσαβουότ και του Σουκότ, η αγαθοεργία και η μελέτη του Νόμου (της Τορά). Αυτές είναι οι μιτσβότ τις οποίες πραγματοποιώντας ο άνθρωπος, απολαμβάνει τον καρπό τους σε αυτόν τον κόσμο και του επιφυλάσσουν μακαριότητα στον Επερχόμενο Κόσμο. Και αυτές είναι: σεβασμός προς τους γονείς, αγαθοεργία, επισκέψεις σε ασθενείς, φιλοξενία, έγκαιρη έλευση στον οίκο της μελέτης πρωί και βράδυ / απόγευμα, συμφιλίωση μεταξύ συνανθρώπων, συμφιλίωση μεταξύ συζύγων και η μελέτη του Νόμου υπεράνω όλων.

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.
WhatsApp