Στη Συναγωγή, στην Αμιντά (Ακάθιστο Υμνο) και των τριών προσευχών (Αρβίτ, Σσαχαρίτ και Μινχά), εισάγουμε το χαρακτηριστικό κομμάτι «Αλ Ανισίμ» που αναφέρεται στην γιορτή του Πουρίμ. Επίσης, το ίδιο κομμάτι εισάγουμε σε όλες τις προσευχές που λέμε μετά απ’ όλα τα γεύματα (Μπιρκάτ Αμαζόν) κατά τη διάρκεια της γιορτής:

 

«Αλ ανισίμ, βε-άλ α-πουρκάν, βε-άλ α-γκεβουρότ, βε-άλ α-τεσσουότ, βε-άλ α-νιφλαότ, βε-άλ α-νεχαμότ, σσε-ασίτα λα-αβοτένου μπαγιαμίμ α-έμ, μπα-ζεμάν αζέ», που σημαίνει: «Σ’ ευχαριστούμε για τα θαύματα, τη λύτρωση, τα μεγαλουργήματα, την σωτηρία, τα θαυμαστά και τις παρηγοριές, που Εσύ πραγματοποίησες προς χάρη των προγόνων μας κατά τις ημέρες εκείνες και σ’ αυτή την εποχή».

 

«Μπιμέ Μορντεχάϊ βε-Εστέρ, μπε-Σσουσσάν α-μπιρά, κε-σσε-αμάντ αλε-έμ Αμμάν α-ρασσά, μπικέςς λε-ασσμίντ, λα-αρόγκ ουλ-αμπέντ ετ-κόλ α-Γιεουντίμ μι-νάαρ βε-άντ ζακέν, τάφ βε-νασσίμ μπε-γιόμ εχάντ, μπι-σσλοσσά-ασάρ λε-χόντεςς σσενέμ-ασάρ ού χόντεςς αντάρ, ουσσ-λαλάμ λαβόζ. Βε-Ατά βε-ραχαμέχα α-ραμπίμ, εφάρτα ετ-ατσατό, βε-κιλκάλτα ετ-μαχασσαβτό, βα-ασσεβότα-λό γκεμουλό μπε-ροσσό, βε-ταλού οτό βε-έτ μπανάβ άλ-α-έτς, βε-ασίτα ιμαέμ νισίμ βε-νιφλαότ, βε-νοντέ λε-Σσιμχά α-Γκαντόλ, Σέλα».

 

«Στις μέρες του Μορντεχάϊ και της Εστέρ, στα Σούσα την πρωτεύουσα, όταν ο κακόβουλος Αμμάν στράφηκε εναντίον τους και ζήτησε να αφανίσει, να σκοτώσει και να εξοντώσει όλους τους Εβραίους, νέους και γέρους, γυναίκες και παιδιά, μέσα σε μία μόνο ημέρα, στις 13 του δωδέκατου μήνα Αντάρ, και ν’ αρπάξει τις περιουσίες τους, τότε Εσύ, με τη μεγάλη Σου ευσπλαχνία διέλυσες  το σχέδιο του, κατέστρεψες τη σκέψη του κι’ έστρεψες την συνομοσία εναντίον του και κρεμάστηκε αυτός και τα παιδιά του στην αγχόνη. Με αυτούς έκανες θαύματα και μεγαλουργήματα κι’ εμείς πάντα θα υμνούμε το δοξασμένο ονομά Σου, Σέλα

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓH 
ΒΙΒΛΟΣ: ΕΣΘΗΡ