Ωσσανά Ραμπά-Σσεμινί Ατσέρετ-Σιμχάτ Τορά

Η έβδομη ημέρα του Σουκότ (φέτος, την Κυριακή 20/10/2019) ονομάζεται Ωσσανά Ραμπά, Μεγάλη Ικεσία, και με το τέλος αυτής της ημέρας ολοκληρώνεται η περίοδος της Θείας κρίσης που είχε ξεκινήσει το Ρόσς-Ασσανά.

Η επόμενη ημέρα (φέτος, την Δευτέρα 21/10/2019) είναι μία ξεχωριστή γιορτή, το Σσεμινί Ατσέρετ, κατά την διάρκεια της οποίας προσευχόμαστε για την πολύτιμη βροχή (Τικούν Αγκέσσεμ).

Από το βράδυ του Δευτέρας 21/10/2019), ξεκινάει η χαρούμενη γιορτή του Σιμχάτ Τορά, της Χαράς του Νόμου. Η τελετή στην Συναγωγή είναι χαρμόσυνη και εντυπωσιακή: βγάζουμε όλα τα Σεφαρίμ από το Εχάλ και κάνουμε επτά κύκλους (ακαφότ) γύρω από το Τεβά, χορεύοντας και τραγουδώντας αγκαλιά με τα Σεφαρίμ. Ολοι οι πιστοί και κυρίως τα παιδιά κρατάνε μία μεγάλη λαμπάδα και το θέαμα είναι φαντασμαγορικό.

Την επόμενη ημέρα (φέτος, την Τρίτη 22/10/2019) ολοκληρώνεται στην Συναγωγή η ανάγνωση της τελευταίας περικοπής (Παρασσά) της Τορά και ξεκινάει αμέσως η ανάγνωση της πρώτης Παρασσά (Μπερεσσίτ) με την Δημιουργία του Κόσμου, συμβολίζοντας με αυτόν τον τρόπο την συνέχεια του Γραπτού Νόμου του Θ-ού.