Το Πέσαχ αρχίζει την 15η ημέρα του εβραϊκού μήνα Νισσάν (φέτος στις 10 Απριλίου 2017 το βράδυ) και διαρκεί οκτώ ημέρες. Πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις εορτές προσκυνήματος, με διττό χαρακτήρα: ιστορικό και αγροτικό, τις επονομαζόμενες Ρεγκαλίμ. (Οι άλλες δύο είναι το Σσαβουότ και το Σουκότ). Σε ό,τι αφορά τον αγροτικό χαρακτήρα το Πέσαχ χαιρετίζει την αρχή του θερισμού. Μεγαλύτερη όμως σημασία δίνεται στον ιστορικό χαρακτήρα αφού, το Πέσαχ γιορτάζουμε την Έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και την απελευθέρωση τους ύστερα από μακρόχρονη δουλεία. Η γιορτή αυτή είναι γνωστή με τέσσερις διαφορετικές ονομασίες.

Η πρώτη είναι, Χαγκ Χαπέσαχ. Η λέξη «πέσαχ» σημαίνει «προσπερνώ» και αναφέρεται στο πέρασμα του Θεού πάνω από τα σπίτια των Εβραίων ,όταν θανάτωσε όλα τα πρωτότοκα παιδία των Αιγυπτίων. Άλλη ονομασία είναι, Χαγκ Χαματσότ, η Γιορτή των Ματσότ ή των άζυμων, επειδή οφείλουμε να τρώμε μόνο Ματσότ. Η τρίτη ονομασία είναι Χαγκ Χααβίβ, η Γιορτή της Άνοιξης, καθώς συμπίπτει πάντα με την Άνοιξη στο Βόρειο ημισφαίριο . Άλλωστε στην Τορά συσχετίζεται αρκετές φορές η Έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο με τον μήνα Αβίβ (Άνοιξη). Τέλος το Πέσαχ ονομάζεται Ζμαν Χερουτένου, η Εποχή της Απελευθέρωσης μας, καθώς όλη η ιστορία περιστρέφεται γύρω από το πέρασμα του εβραϊκού λαού από την σκλαβιά στην ελευθερία.

Η ιστορία του Πέσαχ * Το Πέσαχ στις μέρες μας * Προετοιμασίες για το Πέσαχ * Ο εορτασμός του Σέντερ * Σσβιί Σσελ Πέσαχ- Η Έβδομη Ημέρα του Πέσαχ * Αχαρόν σσελ Πέσαχ - Η όγδοη ημέρα του Πέσαχ * Βαθύτερα Νοήματα