Σσβιί Σσελ Πέσαχ- Η Έβδομη Ημέρα του Πέσαχ

Ετούτη την ημέρα μνημονεύουμε το θαυμαστό χώρισμα των υδάτων της Ερυθράς Θάλασσας-είναι το θαύμα που αποτελεί την κορύφωση της Εξόδου από την Αίγυπτο.
Όταν τα Αιγυπτιακά άρματα και οι καβαλάρηδες τους καταδίωκαν τους Εβραίους, αυτοί ρίχτηκαν στην θάλασσα. Τότε ο Θεός «μετέτρεψε την θάλασσα σε στεριά» (Έξοδος 14:21), υψώνοντας θεόρατα υδάτινα τείχη και από τις δυο πλευρές. Μόλις οι Εβραίοι διάβηκαν το μονοπάτι στεριάς, τα ύδατα επανήλθαν στην κανονική τους θέση πνίγοντας όλους τους Αιγυπτίους.
Αυτό το συμβάν μας δίνει ένα δίδαγμα, χρήσιμο στην καθημερινή μας ζωή. Σύμφωνα με τους Σοφούς μας όπως τα ύδατα καλύπτουν όλα τα θαυμαστά πράγματα που βρίσκονται  μέσα τους, έτσι και ο υλικός κόσμος μες στον οποίο ζούμε κρύβει την ζωοδότρα δύναμη του Θεού. Η μεταμόρφωση της θάλασσας σε στεριά συμβολίζει την αποκάλυψη της παρουσίας του Θεού και της επιρροής Του στην ύπαρξη μας. Η Έβδομη Ημέρα του Πέσαχ μας υπενθυμίζει να «χωρίζουμε την θάλασσα» - με άλλα λόγια να έχουμε πλήρη συνείδηση της Θείας Πρόνοιας.

Η ιστορία του Πέσαχ * Το Πέσαχ στις μέρες μας * Προετοιμασίες για το Πέσαχ * Ο εορτασμός του Σέντερ * Σσβιί Σσελ Πέσαχ- Η Έβδομη Ημέρα του Πέσαχ * Αχαρόν σσελ Πέσαχ - Η όγδοη ημέρα του Πέσαχ * Βαθύτερα Νοήματα