ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΧΑΝΟΥΚΑ
Του Ηλία Μεσσίνα

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στα σταυρόλεξα, τα Εβραϊκά και το Χανουκά. Χαγκ Σαμέαχ σε όλους και ραντεβού στο Π. Ψυχικό!
Τυπώστε την σελίδα, και... κάλη διασκέδαση!!!!

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

3 Νέα μετανάστρια (εβρ.)

4 Έχει θρησκευτικό συμβολισμό (εβρ.) - Σύμβολο του Ισραήλ (εβρ.) - Εβραϊκό όνομα (παλιά μαντριχά!)

6 Εκεί βρέθηκε λάδι (με άρθρο, ονομ.)

8 Αρχηγός μιάς επανάστασης (ονομ., επώνυμ.)

11 Θρησκευτικό βιβλίο (εβρ.)

ΚΑΘΕΤΑ

1 Μία από τις ονομασίες του Εβραίου (εβρ., αντιστρ.)

3 Έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα στον κόσμο (εβρ.)

5 Είναι η φωτιά (εβρ., αρσεν.) - Έγινε αυτή τη γιορτή (εβρ., αντιστρ.)

7 Οικουμενική γιορτή

9 Ανακτήθηκε μετά από 2.500 χρόνια (με άρθρο)

11 Αρχή προσευχής (εβρ.)

13 Βοηθός της συναγωγής, ανάβει αλλά δεν ανάβεται (εβρ.)

15 Αυτοί ηττήθηκαν

17 Παιχνίδι γιορτής, στριφογυρίζει (εβρ.)

Για τις λύσεις