Του Μπισβάτ

Τροφή του πνεύματος για το Του Μπισβάτ, το Νέο Έτος των δέντρων.

Το Του Μπισβάτ, στις 15 του Σσεβάτ στο Εβραϊκό ημερολόγιο, είναι η μέρα που σηματοδοτεί την έναρξη του «Νέου `Ετους των Δέντρων». Είναι η εποχή όπου ανθίζουν τα πρώτα δέντρα στο Ισραήλ, ξυπνώντας από το χειμερινό τους ύπνο και ξεκινώντας έναν νέο κύκλο καρποφορίας.

Σύμφωνα με τον Εβραϊκό νόμο, το «Νέο `Ετος των Δέντρων» σχετίζεται με τους διάφορους φόρους που χωρίζονταν από την παραγωγή στην Ιερή Γη. Οι φόροι αυτοί ήταν διαφορετικοί κάθε χρόνο στον εφταετή κύκλο της Σσεμιτά (αγρανάπαυση κάθε έβδομο χρόνο). Το σημείο όπου ένας ανθισμένος καρπός θεωρείται ότι ανήκει στον επόμενο χρόνο του κύκλου είναι η 15η του Σσεβάτ.

Την ημέρα του Του Μπισβάτ  τρώμε καρπούς, κυρίως από τα εφτά είδη που ξεχωρίζουν στην Τορά μέσα από τους ύμνους σχετικά με τον πλούτο της Ιερής Γης. Τα είδη αυτά είναι: στάρι, κριθάρι, σταφύλια, σύκα, ρόδια, ελιές και χουρμάδες. Την ημέρα αυτή θυμόμαστε ότι «ο `Ανθρωπος είναι ένα δέντρο στον αγρό» (Δευτερονόμιο 20:19) και σκεφτόμαστε τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε από την βοτανολογική μας αναλογία.