16-18 Μαΐου, 2021  
 
Εισαγωγή

Το Σσαβουότ είναι η δεύτερη από τις τρεις μεγαλύτερες γιορτές (Το Πέσαχ είναι η πρώτη και το Σουκότ η τρίτη) και πέφτει ακριβώς πενήντα μέρες μετά το Πέσαχ. Η Τορά δόθηκε στο λαό του Ισραήλ από το Θεό, στο `Ορος Σινά, περίπου 3300 χρόνια πριν. Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, αποδεχόμαστε εκ νέου το δώρο του Θεού.
Η λέξη Σσαβουότ σημαίνει «εβδομάδες». Σηματοδοτεί τη συμπλήρωση των εφτά εβδομάδων μεταξύ του Πέσαχ και του Σσαβουότ (περίοδος Ομέρ) κατά τη διάρκεια της οποίας ο λαός του Ισραήλ προετοιμάστηκε για την παράδοση της Τορά. Καθαρίστηκε από τα σημάδια της σκλαβιάς και έγινε ένα ιερό έθνος έτοιμο να έρθει σε αιώνια συμφωνία με το Θεό, μέσω της παράδοσης της Τορά.
Το Σσαβουότ σημαίνει επίσης «όρκοι». Με την παράδοση της Τορά, ο λαός του Ισραήλ αντάλλαξε όρκους με το Θεό να μην εγκαταλείψει ποτέ ο ένας τον άλλον.