ΠΕΣΑΧ

Τι είναι το «Σσαμπάτ Αγκαντόλ» (το μεγάλο Σσαμπάτ);

Στις 10 του Εβραϊκού μήνα Νισάν, οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, προταχθήκαν να πάρουν από ένα αρνί στα σπίτια τους και να το φυλάξουν μέχρι τις 14 του μηνός, όπου επρόκειτο να σφαχθεί ως προσφορά για το Πέσαχ. Όταν οι Αιγύπτιοι γείτονές τους άρχισαν να αναρωτιούνται, οι Εβραίοι εξήγησαν ότι η θυσία ήταν προκαταρκτική για την δέκατη και τελευταία πληγή που θα έστελνε ο Θ-ός στο λαό των Αιγυπτίων, τη σφαγή των πρωτότοκων. Όταν το άκουσαν αυτό, οι πρωτότοκοι πανικοβλήθηκαν. Κατέκλυσαν το παλάτι του Φαραώ, ζητώντας του να απελευθερώσει τους Εβραίους. Όταν αυτός αρνήθηκε, εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε στην Αίγυπτο. Γιοι πολεμούσαν κατά των πατεράδων τους και πολλοί σκοτώθηκαν, όπως λέει στους Ψαλμούς, «Σε αυτόν που έπληξε την Αίγυπτο μέσα από τους πρωτότοκούς της». Οι Αιγύπτιοι πρωτότοκοι προκάλεσαν οι ίδιοι την καταστροφή της χώρας τους. Αυτό το θαύμα γιορτάζεται κάθε χρόνο, το «Σσαμπάτ Αγκαντόλ», δηλαδή το Σσαμπάτ πριν Πέσαχ, αφού το θαύμα έγινε το Σσαμπάτ εκείνου του έτους.

«Το Σσαμπάτ πριν το Πέσαχ, ο ραβίνος εξηγεί και διδάσκει τους νόμους του Πέσαχ», αναφέρει ο Κώδικας του Εβραϊκού Νόμου. Αυτό αναφέρεται στην παραδοσιακή τελετή που πραγματοποιείται το Σσαμπάτ Αγκαντόλ – το Μεγάλο Σσαμπάτ και αποτελεί σύνδεσμο με τις παλαιότερες μέρες όταν «άνθρωποι από τα γύρω χωριά συγκεντρώνονταν για να μάθουν τους κανόνες της γιορτή που ερχόταν».

Γιατί οι πρωτότοκοι νηστεύουν την παραμονή του Πέσαχ;

Ενώ ο Θ-ός σκότωσε τους πρωτότοκους της Αιγύπτου, προστάτευσε τους πρωτότοκους του λαού του Ισραήλ. Για το λόγο αυτό, όλοι οι πρωτότοκοι του Ισραήλ καθώς και οι πατεράδες των πρωτότοκων γιων που είναι κάτω των 13 ετών, νηστεύουν την παραμονή του Πέσαχ, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στο Μεγαλοδύναμο.

Γιατί ο εορτασμός με όλη την οικογένεια τις 2 πρώτες νύχτες του Πέσαχ, ονομάζεται «Σέδερ»;

Σέδερ σημαίνει «σείρα». Η απαγγελία της Αγκαντά, το τελετουργικό και τα φαγητά που τρώμε, ακολουθούν καθορισμένη σειρά που περιγράφεται σε όλα τα βιβλία προσευχών του Πέσαχ (Αγκαντά).

Τι είναι το «Πέσαχ Σσενί» ;

Το Πέσαχ Σσενί, Δεύτερο Πέσαχ, καθιερώθηκε το έτος μετά τη έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο, όσο ήταν ακόμη στην έρημο. Το Πέσαχ αυτού του έτους, ο Θ-ός έδωσε εντολή στους προγόνους μας να φέρουν την ειδική προσφορά του Πέσαχ. Καθώς, όμως ορισμένοι Εβραίοι ήταν τελετουργικά ακάθαρτοι, δεν τους επιτράπει να φέρουν την προσφορά. Αυτοί διαμαρτυρήθηκαν και ο Θ-ός είπε στο Μωυσή ότι όλοι όσοι δεν ήταν σε θέση να φέρουν την προσφορά το Πέσαχ, θα μπορούσαν να το κάνουν ένα μήνα μετά. Η ημέρα αυτή είναι γνωστή σαν Δεύτερο Πέσαχ.

Το θέμα του Πέσαχ Σσενί είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να τοποθετήσεις τα πράγματα στη σωστή σειρά. Ακόμα και αν κάποιος είναι ακάθαρτος, ή βρίσκεται πολύ μακριά, και σε περίπτωση ακόμη που αυτή η ακαθαρσία ή απόσταση είναι εσκεμμένη – μπορεί επίσης να διορθωθεί.