ΣΣΑΒΟΥΟΤ

Γιατί τη νύχτα του Σσαβουότ συνηθίζεται να μένουμε ξύπνιοι και να μελετάμε;

Το Μιντράσς αναφέρει ότι πριν την παραλαβή της Τορά, «τα τέκνα του Ισραήλ κοιμήθηκαν όλη εκείνη η νύχτα, αφού ο ύπνος είναι ιδιαίτερα ευχάριστος μια σύντομη θερινή νυχτιά … και ο Μωϋσής έπρεπε να ξυπνήσει το Ισραήλ για να παραλάβουν την Τορά». Σχετικά με εκείνη τη νύχτα, ο προφήτης Ησαϊας είπε: «Γιατί όταν ήρθα δεν υπήρχε κανείς να Με περιμένει, φώναξα αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση;» (50:2). Για να διορθώσουμε αυτό το λάθος, μένουμε ξάγρυπνοι τη νύχτα αυτή και μελετάμε την Τορά, δείχνοντας την αδημονία μας να την παραλάβουμε.  

Γιατί τρώμε γαλακτοκομικά προϊόντα στη γιορτή του Σσαβουότ;

Μέχρι την παράδοση της Τορά, οι Εβραίοι μπορούσαν να τρώνε κρέας μη κασσέρ. Μετά την παράδοση της Τορά, όπου έλαβαν τους νόμους της Κασσρούτ, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κανένα μαγειρικό σκεύος. Για το λόγο αυτό έτρωγαν γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν χρειάζονταν προετοιμασία ή μαγείρεμα. Το γάλα, επίσης, είναι η κύρια τροφή ενός μωρού. Τρώγωντας γαλακτοκομικά προϊόντα, θέλουμε να δείξουμε ότι ανεξάρτητα από το πόσο έχει κάποιος μελετήσει την Τορά θεωρείται ακόμα σαν ένα παιδί που δεν έχει αντιληφθεί το βάθος της.

Γιατί διαβάζεται το Βιβλίο της Ρουθ, το Σσαβουότ στη συναγωγή;

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για το έθιμο αυτό:

- Η ιστορία της Ρουθ και του Βοάζ συνέβη την άνοιξη, την περίοδο της συγκομιδής, δηλαδή τότε που πέφτει το Σσαβουότ.

- Η Ρουθ ήταν πρόγονος του Βασιλιά Δαυίδ και σύμφωνα με μια παράδοση που αναφέρεται στο Ταλμούδ, ο Δαυίδ γεννήθηκε και πέθανε το Σσαβουότ.

- Επειδή η Ρουθ εξέφρασε την πίστη της στην Τορά και ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό, η ιστορία της ζωής της, είναι το καταλληλότερο ανάγνωσμα για το Σσαβουότ, τη γιορτή της Τορά

Ποιος είναι ο ρόλος των παιδιών, το Σσαβουότ;

Οι Σοφοί μας λένε ότι πριν ο Θ-ός παραδώσει την Τορά στον Εβραϊκό λαό, ζήτησε εγγυητές. Οι Εβραίοι πρότειναν αρκετούς, αλλά ο Θ-ός του απέρριψε όλους, μέχρι που αυτοί είπαν: «Τα παιδιά μας θα μπουν εγγυητές ότι ο Εβραϊκός λαός θα προστατέψει και θα τηρεί την Τορά». Τότε ο Θ-ός δέχτηκε αμέσως την πρόταση και συμφώνησε να παραδώσει την Τορά. When the Torah is read in the synagogue on Shavuot, G‑d is actually giving the Torah anew. Therefore every Jewish man, woman and especially children should make every effort to be present in a synagogue as the Ten Commandments are read from the Torah.

Περισσότερα για το Σσαβουότ