Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ

Γιατί η συναγωγή πρέπει να έχει παράθυρα;

Στο Ταλμούδ αναφέρεται το αίτημα η συναγωγή να έχει παράθυρα, διότι ο ουρανός εμπνέει δέος (Μπεραχότ 34β). Επίσης αποτελεί ενδεικτικό του γεγονότος ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια της προσευχής, το άτομο πρέπει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του. Σε προγενέστερους χρόνους, σπάνια υπήρχε διάκοσμος στα παράθυρα της συναγωγής. Μεταγενέστερα, τα καλλιτεχνικά σχεδιασμένα, βιτρώ παράθυρα, έγιναν αναπόσπαστο μέρος του διακόσμου των συναγωγών, με σκοπό να προσθέτουν ζεστασιά και ομορφιά. 

Γιατί οι Εβραίοι της Δύσης κατά την προσευχή κοιτούν προς την Ανατολή;

Οι Ναοί της Ιερουσαλήμ αποτελούσαν το κέντρο της Εβραϊκής ζωής για περίπου χίλια χρόνια, και η συναγωγή που τους αντικατέστησε συμβολικά και λειτουργικά μετά την καταστροφή, διατηρεί πολλούς κανόνες που αφορούν το τελετουργικό, ακόμα και σήμερα. Ως δείγμα σεβασμού, όταν οι Εβραίοι προσεύχονται κοιτούν την Ιερουσαλήμ (δηλαδή ανατολικά για τους Εβραίους της Δύσης). Στις συναγωγές του Δυτικού κόσμου, η κιβωτός τοποθετείται στον ανατολικό τοίχο έτσι ώστε οι πιστοί να είναι στραμμένοι προς τα ανατολικά όταν προσεύχονται.

 Δείτε επίσης: Διαχωρισμός στη συναγωγή