Η ΤΟΡΑ

Γιατί διαβάζουμε την Τορά μόνο Δευτέρα και Πέμπτη;

Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις γι’ αυτό. Μία άποψη είναι ότι ο Μωϋσής ανέβηκε στο Όρος Σινά για να παραλάβει την Τορά, Πέμπτη και επέστρεψε Δευτέρα. Μία άλλη άποψη συνδέει αυτή την τακτική με τον Εζρά (Ταλμούδ: Μπαμπά Καμά 82α), ο οποίος εξηγεί ότι αφού ο λαός του Ισραήλ όταν περιπλανιόταν στην έρημο έμεινε για τρεις μέρες χωρίς νερό, (Έξοδος 15:22), οι Εβραίοι δεν πρέπει να αφήσουν τρεις μέρες να περάσουν, χωρίς να ακούν την Τορά δυνατά, η ανάγνωση της οποίας τρέφει το πνεύμα όπως το νερό το σώμα.

Μια άλλη απλή εξήγηση είναι ότι η Δευτέρα και η Πέμπτη ήταν μέρες εμπορίου: Οι Εβραίοι πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ για να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους, και εφόσον εκείνες τις μέρες οι συγκεντρώσεις τους ήταν πολυπληθείς, από την εποχή του Εζρά (6ος αιώνας ΠΚΕ) καθιερώθηκε η ανάγνωση της Τορά, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους όρους «Πέντε Βιβλία του Μωυσή», «Χουμάσς», «Τορά» και «Πεντάτευχο»;

Ο Θεός υπαγόρευσε τα πέντε βιβλία – Γένεσις, `Εξοδος, Λεβιτικός, Αριθμοί και Δευτερονόμιο – στον Μωυσή. Για το λόγο αυτό, έμειναν γνωστά σαν τα «Πέντε Βιβλία του Μωυσή». Στα Εβραϊκά είναι γνωστά σαν Χαμισμά Χούμσει Τορά – τα Πέντε Βιβλία της Τορά. Κάθε βιβλίο χωριστά ονομάζεται «Χουμάσς». Η λέξη «Τορά» προέρχεται από την Εβραϊκή λέξη ο’ρα –α που σημαίνει «καθοδήγηση» ή «οδηγία». Αρχικά αναφέρεται στα Πέντε Βιβλία του Μωυσή, αλλά στις μέρες μας περιέχεται σε ολόκληρο το σύνολο των Εβραϊκών Σπουδών. Η «Σεφέρ Τορά» είναι ο χειρόγραφος κύλινδρος της Τορά ο οποίος διαβάζεται στη Συναγωγή κάθε Σάββατο, Δευτέρα και Πέμπτη. Πεντάτευχο είναι η Ελληνική λέξη για τα Πέντε Βιβλία.

Τι είναι η αλιγιά;

Η τιμή να κληθούμε στην Τορά και να απαγγέλλουμε την ευλογία που ονομάζεται «Αλιγιά».

Αρχικά, ένας προφήτης, ένας ιερέας ή ο βασιλιάς διάβαζε την εβδομαδιαία περικοπή της Τορά ή αυτές των εορτών. Αργότερα, η ανάγνωση μοιράστηκε στους πιστούς και καθένας διάβαζε την περικοπή του. Αφού οι πιστοί ανέβαιναν στην εξέδρα (βήμα0 για να απαγγείλλουν την περικοπή, η τιμή αυτή ονομαζόταν Αλιγιά που στα Εβραϊκά σημαίνει «ανάβαση». Η Καμπάλα αναφέρει επίσης ότι όταν ένας Εβραίος ανεβαίνει στην Τορά, η ψυχή του υψώνεται σε ανώτερο επίπεδο, από όπου προκύπτει και η ονομασία «Αλιγιά».

Τους μεταγενέστερους αιώνες, όπου πολλοί Εβραίοι δεν ήταν αρκετά μορφωμένοι για να διαβάσουν την περικοπή τους, ένας επαγγελματίας αναγνώστης της Τορά, διορίζονταν για να απαγγέλλει ολόκληρο το ανάγνωσμα. Όσοι λάμβαναν μια Αλιγιά, απήγγειλαν μια ευλογία πριν και μετά την ανάγνωση.

Γιατί το πρόσωπο που καλείται στην Τορά (Αλιγιά) κρατάει την Τορά και με τα δύο χέρια ενώ απαγγέλει την ευλογία πάνω από αυτήν;

Διότι αυτό συμφωνεί με τα λόγια των Ραροιμιών που υπάρχουν για την Τορά, όπως: «Είναι ένα Δέντρο ζωής γι’αυτούς που την κρατούν».

Γιατί, όταν τελειώνει η αλιγιά του ενός, αυτός δε φεύγει αμέσως, αλλά περιμένει δίπλα στη Μπιμά (Τραπέζι όπου διαβάζεται η Τορά) μέχρι να τελειώσει και η Αλιγιά του επόμενου;

Διότι οι σοφοί μας αναφέρουν ότι δεν πρέπει να φεύγουμε αμέσως μετά την Αλιγιά, γιατί έτσι δίνουμε την εντύπωση ότι «είμαστε σαν παιδιά που ανυπομονούν να βγουν από την τάξη». Εάν όμως μείνουμε στην Τορά μέχρι να τελειώσει και η Αλιγιά του δεύτερου προσώπου, δείχνουμε σεβασμό προς την Τορά μας.

'Οταν καλούμαστε στην Τορά, σύμφωνα με το έθιμο, πηγαίνουμε στη Μπιμά από τη συντομότερη διαδρομή και φεύγουμε ακολουθώντας τη μακρύτερη. Γιατί τηρούμε αυτό το έθιμο;

Το έθιμο αυτό μας δείχνει ότι είμαστε πολύ πρόθυμοι να φτάσουμε στην Τορά αλλά εξαιρετικά απρόθυμοι να απομακρυνθούμε από αυτήν.

Τι είναι η «Αφταρά»;

Το ανάγνωσμα από τους Προφήτες που ακολουθεί την περικοπή της Τορά το Σσαμπάτ και τις γιορτές, ονομάζεται Αφταρά.

Την εποχή του Βασιλιά Αντίοχου, του Ελληνοσύριου βασιλιά τον δεύτερο αιώνα ΠΚΕ, οι Εβραίοι στο Ισραήλ απαγορευόταν να διαβάζουν την Τορά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου καθιερώθηκε το έθιμο να διαβάζεται μια περικοπή από τους Προφήτες, την οποία επέλεγαν οι Σοφοί και είχε σχέση με το περιεχόμενο του αναγνώσματος της Τορά. Όταν έπαψε να ισχύει αυτή η καταπιεστική νομοθεσία, ξανάρχισε η ανάγνωση από την Τορά, χωρίς να σταματήσει και η ανάγνωση από τους Προφήτες.

Τι είναι το Σσαμπάτ Χαζάκ;

Συνηθίζεται όταν τελειώνουμε την ανάγνωση στην συναγώγη καθένος από τα πέντε βιβλία της Βίβλου, οι πιστοί να σηκώνονται όρθιοι και να φωνάζουν «Χαζάκ, χαζάκ, β’νιτχαζέκ!» («Δυναμώστε, δυναμώστε, και εμείς θα είμαστε πιο δυνατοί»). Με αυτό εκφράζουμε την ευχή να προχωρήσουμε σε υψηλότερα επίπεδα στη μελέτη της Τορά.

Γi’αυτό το Σσαμπάτ ονομάζεται «Σσαμπάτ Χαζάκ»