Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Γιατί συνηθίζεται να δίνουμε ελεημοσύνη πριν την καθημερινή προσευχή;

Προκειμένου κάποιος να απομακρύνει οτιδήποτε εμποδίζει τις προσευχές του να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να δίνει ελεημοσύνη πριν από τις προσευχές. Έτσι πριν την προσευχή, ο Ραββίνος Ελιέζερ έδινε πάντα ένα κέρμα σε κάποιον άπορο, στο πνεύμα του στίχου: «Με το τζεντέκ – δικαιοσύνη – (όπως τζεντακά – ελεημοσύνη) θα με έχεις υπόψη Σου». Γιατί οι φωνές κατηγορίας του Υψηλού δικαστηρίου κρίνουν εαν ένας πιστός είναι πραγματικά άξιος να εισέλθει στο ουράνιο παλάτι του Βασιλέα των Βασιλέων, κατά την προσευχή. Επίσης, λέμε οτί «η ελεημοσύνη σώζει» και η ελεημοσύνη «εξυψώνει ένα έθνος...». Όπως, επίσης προσφέροντας ελεημοσύνη σε κάποιον φτωχό πριν την προσευχή τού δίνουμε ζωή και έτσι και η προσευχή μας γίνεται ζωντανή.

Γιατί καλύπτουμε τα μάτια μας όταν απαγγέλουμε την προσευχή Σσεμά;

Κλείνουμε τα μάτια και τα σκεπάζουμε με την παλάμη του χεριού για να επιτύχουμε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση και να μην αποσπάται η προσοχή μας. Στη συνέχεια απαγγέλουμε τα λόγια «Άκου Ω ! Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θ-ός μας, ο Κύριος είναι ένας» (Δευτερονόμιο 6:4), όπου παρατείνεται η απαγγελία της τελευταίας λέξης, εχάντ (ένας).

Τι είναι η προσευχή Σσεμονά Εσρέ;

Η Σσεμονά Εσρέ είναι η κεντρική προσευχή στις τρεις καθημερινές λειτουργίες. «Σσεμονά Εσρέ» σημαίνει δεκαοχτώ και η προσευχή ονομάστηκε έτσι διότι όταν συγκεντρώθηκε από τους Άντρες της Μεγάλης Συνέλευσης (περίπου 428 b.c.e.) είχε 18 ευλογίες. Μια δέκατη ένατη ευλογία που αφορούσε τους συκοφάντες προστέθηκε από τον Ραββίνο Γκαμλιέλ τον 2ο, προς το τέλος του πρώτου αιώνα. Η Σσεμονά Εσρέ αναφέρεται επίσης ως Αμιντά – που σημαίνει «όρθια στάση» διότι την απαγγέλουμε ενώ στεκόμαστε όρθιοι.

Γιατί στεκόμαστε κατά τη διάρκεια της προσευχής «Σσεμονά Εσρέ»;

Η Σσεμονά Εσρέ (γνωστή επίσης ως Αμιντά – ή «όρθια στάση») απαγγέλλεται ενώ είμαστε όρθιοι και αυτό συμβαίνει γιατί την εποχή του ναού, ο ιερέας στεκόταν ενώ πραγματοποιούσε τη λειτουργία. Η όρθια στάση τονίζει εξάλλου τη διαφορά των ανθρώπων από τα ζώα. Όταν λέμε τη Σσεμονά Εσρέ με την πρέπουσα συγκέντρωση, ελπίζουμε να εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού σαν άγγελοι. Για το λόγο αυτό, στεκόμαστε με τα δύο πόδια μαζί, σαν να είχαμε μόνο ένα πόδι, διότι οι άγγελοι στις περιγραφές αναφέρονται μόνο με ένα πόδι.

Γιατί το Καντίσς λέγεται στα Αραμαϊκά;

Το Καντίσς, όπως και μερικές άλλες προσευχές, απαγγέλλεται στα Αραμαϊκά. Σε όλη της Εβραϊκή ιστορία, τα Εβραϊκά θεωρούνταν η ιερή γλώσσα, η γλώσσα των προσευχών. Τα Αραμαϊκά ωστόσο, για πολλούς αιώνες, ήταν η καθημερινή γλώσσα των ανθρώπων. Οι περισσότεροι Εβραίοι των πρώτων αιώνων ήταν εξοικειωμένοι με τα Αραμαϊκά, αλλά πολύ λίγοι γνώριζαν Εβραϊκά. Κατά συνέπεια, ένας αριθμός κοινών προσευχών, όπως το Καντίσς, απαγγέλλονταν στην Αραμαϊκή διάλεκτο. 

Γιατί η λέξη «Αμήν» χρησιμοποιείται συνήθως κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσευχής;

Στο Ταλμούδ (Σσαμπάτ 119β) μπορούμε να δούμε ότι το «Αμήν» είναι μια ακροστιχίδα που σχηματίζεται από τα πρώτα γράμματα των τριών Εβραϊκών λέξεων Ελ Μέλεχ Νέ’εμαν (ο Κύριος είναι ένας αξιόπιστος Βασιλιάς). Η λέξη «Αμήν» εμφανίζεται για πρώτη φορά με αυτή τη μορφή, στο βιβλίο των Αριθμών (5:22). Σαν απάντηση του εκκλησιάσματος σε μια προσευχή ή σαν απαγγελία (Δευτερονόμιο 27) το «Αμήν» σημαίνει «ειλικρινά» ή «ας είναι». Στα χρόνια του Ναού οι απάντηση στις ευλογίες του ιερέα ήταν «Ευλογημένοι στο ένδοξο Όνομά του για πάντα». Μετά την καταστροφή του Ναού το «Αμήν» χρησιμοποιούνταν με αυτή την έννοια.