ΓΕΝΕΣΙΣ / Ρίζες
Το τεύχος αυτό αναφέρεται στην αρχή του κόσμου. Θα συναντήσουμε επίσης, ανθρώπους τα ονόματα των οποίων είναι πασίγνωστα, όπως Αδάμ, Εύα, Νώε, Αβραάμ, Σάρα, Ισαάκ, Ρεβέκκα, Ιακώβ, Ραχήλ, Λεία και Ιωσήφ.

Μπερεσσίτ

 

Βαγιετσέ

Νόαχ

 

Βαγισσλάχ

Λεχ Λέχα

 

Βαγιεσσέβ

Βαγιερά

 

Μικέτς

Χαγιέ Σαρά

Βαγιγκάσς


Τολντότ


Βαγιεχί