ΛΕΒΙΤΙΚΟΣ/Τροφή και φροντίδα για την ψυχή
Εδώ θα μιλήσουμε για μια λέξη που δεν πολυχρησιμοποιείται πια: «ιερότητα». Θα μάθουμε για την ιερότητα των ανθρώπων, των εκπροσώπων του Θ-ού, του σώματος, ακόμα και για την ιερότητα του χρόνου.

Βαγικρά

 

Αχαρέ

Τσαβ

 

Κεδοσσίμ

Σσεμινί

 

‘Εμορ

Ταζριά

 

Μπεάρ

Μετσορά

 

Μπεχουκοτάι