Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις

 

 

Τι είναι η Τορά;

 

Η Τορά αποτελείται από δύο μέρη: το Γραπτό Νόμο και τον Προφορικό Νόμο. Ο Γραπτός Νόμος περιλαμβάνει Τα Πέντε Βιβλία του Μωυσή, τους Προφήτες και τις Γραφές. Μαζί με τη Γραπτή Τορά, ο Μωυσής παρέλαβε επίσης και τον Προφορικό Νόμο όπου εξηγούνταν και διασαφηνίζονταν ο Γραπτός. Μεταφέρθηκε προφορικά από γενιά σε γενιά και τελικά γράφτηκε στο Ταλμούδ και στο Μιντράσς.

Η λέξη Τορά σημαίνει "οδηγία" ή "οδηγός". Η λέξη «μιτσβά» σημαίνει "εντολή" και "σύνδεση". Υπάρχουν 613 εντολές. Ο αριθμός των θετικών εντολών, 248, ισούται με τον αριθμό των οργάνων στο ανθρώπινο σώμα. Ο αριθμός των αρνητικών εντολών, 365, ισούται με τον αριθμό των αιμοφόρων αγγείων του ανθρώπινου σώματος.

Με τη μελέτη της Τορά και την εκπλήρωση των μιτσβότ συνδεόμαστε, εμείς και το περιβάλλον μας με το Θεό. Ο σκοπός του Θεού όταν δημιουργούσε τον κόσμο ήταν εμείς να καθαγιάζουμε όλο αυτό το δημιούργημα εμποτίζοντάς το με αγιοσύνη και πνευματικότητα.

 

Ο ρόλος των παιδιών

 

Οι Σοφοί μας αναφέρουν ότι πριν ο Θεός παραδώσει την Τορά στον Εβραϊκό λαό, ζήτησε εγγυητές. Οι Εβραίοι έφτιαξαν έναν κατάλογο με προτάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν όλες από το Θεό, ώσπου αυτοί δήλωσαν: «Τα παιδιά μας θα είναι οι εγγυητές ότι ο Εβραϊκός λαός θα δεχτεί με αγάπη και θα τηρεί την Τορά». Τότε ο Θεός δέχτηκε αμέσως και συμφώνησε να παραδόσει την Τορά. `Οταν αυτή διαβάζεται στη συναγωγή το Σαβουότ, ο Θεός μας ξαναδίνει την Τορά. Για το λόγο αυτό, όλοι οι Εβραίοι άντρες, γυναίκες και κυρίως παιδιά θα πρέπει με κάθε τρόπο να είναι παρόντες στη συναγωγή, όσο οι Δέκα Εντολές θα διαβάζονται από την Τορά.

 

Η παράδοση της Τορά

 

Η παράδοση της Τορά ήταν ένα απόκοσμο πνευματικό γεγονός που άγγιξε την ουσία της Εβραϊκής ψυχής τότε και για πάντα. Οι Σοφοί μας το παρομοίασαν με γάμο μεταξύ του Θεού και του Εβραϊκού λαού. `Ενα από τα πολλά ονόματα του Σσαβουότ είναι η Μέρα του Μεγάλου `Ορκου, (η λέξη σσαβουά σημαίνει επίσης όρκος) . Την ημέρα αυτή ο Θεός μας ορκίστηκε αιώνια αφοσίωση κι εμείς ως αντάλλαγμα υποσχεθήκαμε αιώνια πίστη σε Αυτόν. Την ημέρα αυτή παραλάβαμε ένα δώρο (ματάν) από Ψηλά κάτι που δε θα μπορούσαμε να πετύχουμε μόνο με τις δικές μας περιορισμένες δυνατότητες. Αποκτήσαμε την ικανότητα να φτάνουμε και να αγγίζουμε το Θεϊκό. Να μην είμαστε μόνο καλλιεργημένα, ανθρώπινα όντα αλλά και Θεϊκά ανθρώπινα όντα που είναι ικανά να φτάνουν πέρα από τους περιορισμούς της φύσης.

 

Γιατί η Τορά δε δόθηκε στη γη του Ισραήλ;

 

Η Tορά δόθηκε ελεύθερα, σε ένα μέρος που δεν ανήκε σε κανέναν. Εάν η διαδικασία παράδοσης είχε γίνει στη γη του Ισραήλ τα έθνη του κόσμου θα υποστήριζαν ότι δεν έχουν μερίδιο σε αυτήν. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να την αποδεχτεί με τους ανάλογους όρους, είναι ευπρόσδεκτος.

 

Γιατί επιλέχτηκε το `Ορος Σινά για την παράδοση της Τορά;

 

Η πιο συνηθισμένη απάντηση είναι ότι η επιλογή του Σινά μας διδάσκει την ταπεινότητα, εφόσον το `Ορος αυτό είναι το πιο ταπεινό από όλα τα άλλα.

 

Αφού είναι έτσι γιατί η Τορά δε δόθηκε σε μια χαμηλή κοιλάδα; Αυτό δε θα ήταν ένα ακόμα καλύτερο μάθημα ταπεινοφροσύνης;

 

Διδασκόμαστε ότι ένας Εβραίος πρέπει να ξεχωρίζει την περηφάνια από την αλαζονεία. Η αλαζονεία είναι δυσάρεστη. Η περηφάνεια για την καταγωγή είναι αρετή. Γι’ αυτό το λόγο η Τορά δόθηκε πάνω σε ένα ταπεινό όρος.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ    ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ    ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΡΟΥΘ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΣΑΒΟΥΟΤ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΣΑΒΟΥΟΤ