ΚΕΡΙΑ

Γιατί ανάβουμε τα κεριά του Σσαμπάτ;

Τα κεριά του Σσαμπάτ μεταφέρουν την αγιότητα του Σσαμπάτ στα Εβραϊκά σπίτια για χιλιάδες χρόνια – από τότε που η μητέρα μας Σάρα φώτισε τη σκηνή της με τα κεριά, το βράδυ της Παρασκευής. Η πρωταρχική λειτουργία τους είναι να φέρουν ειρήνη και γαλήνη στο σπιτικό μας καθώς και να ανυψώσουν την απόλαυση του γεύματος του Σσαμπάτ. Τα κεριά μας θυμίζουν επίσης τις πνευματικές διαστάσεις του Σσαμπάτ: ακριβώς όπως το φυσικό φως αποκαλύπτει την αθέατη πλευρά ενός δωματίου, έτσι και σε πνευματικό επίπεδο, τα κεριά του Σσαμπάτ αποκαλύπτουν την αθώρητη και ασύλληπτη Θεϊκή ενέργεια που κατακλύζει την ύπαρξή μας. Το αποδεκτό έθιμο είναι ότι η γυναίκα ανάβει τα κεριά. Σε περίπτωση που η γυναίκα δεν μπορεί να ανάψει τα κεριά ή αν ο άντρας ζει μόνος του, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ανάψει τα κεριά του Σσαμπάτ.

Πώς και πόσα κεριά πρέπει να ανάψουμε;

Οι παντρεμένες γυναίκες πρέπει να ανάβουν τουλάχιστον δύο κεριά που αντιστοιχούν στις δύο εντολές της «Υπενθύμισης του Σσαμπάτ» (Έξοδος 20:8) και της της «Τήρησης του Σσαμπάτ» (Δευτερονόμιο 5:12), ενώ μπορούν να προσθέσουν ένα επιπλέον κερί για κάθε παιδί τους. Οι ελεύθερες γυναίκες ανάβουν παραδοσιακά μόνο ένα κερί (ως ένδειξη σεβασμού στις μητέρες τους). Πολλές κοινότητες τηρούν το έθιμο, τα κορίτσια να ανάβουν επίσης το δικό τους κερί για να εκπαιδεύονται. Μερικές γυναίκες συνηθίζουν να δίνουν ελεημοσύνη πριν το άναμμα. Αφού ανάψουμε τα κεριά, καλύπτουμε τα μάτια μας με τα χέρια μας και απαγγέλλουμε την ευλογία: Μπαρούχ Ατά Α-δονάι Ελοέινου μελεχ Αολάμ Ασσέρ κιντεσσάνου μπεμιτςβοτάβ βετσιβάνου Λεαδλίκ νερ σσελ Σσα-μπάτ. Τα κεριά δεν πρέπει να ανάβονται μετά τη δύση του ηλίου.