ΧΑΛΛΑ

Γιατί έχουμε δύο χαλότ στο γεύμα του Σσαμπάτ; 

Η Χαλά – το ειδικό ψωμί που τρώμε το Σσαμπάτ και τις γιορτές μας υπενθυμίζει το «Μάννα» που ο Εβραϊκός λαός έτρωγε στην έρημο.

Το Σσαμπάτ δεν έπεφτε «Μάννα». Αντί αυτού ο Θ-ός έστελνε διπλό μερίδιο την Παρασκευή. Προς ανάμνηση αυτού του γεγονότος, απαγγέλουμε την ευλογία του ψωμιού «Αμοτσί» πάνω στις δύο Χαλότ. Αυτό ονομάζεται «Λεχέμ Μισσνέ» (διπλό ψωμί) και μας υπενθυμίζει ότι όταν τηρούμε το Σσαμπάτ δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί ο Θ-ός μας στέλνει «διπλό μερίδιο» την Παρασκευή.

Οι Εβραίοι είδαν καθαρά στην έρημο ότι το ψωμί τους – η τροφή τους – προέρχεται από το Θ-ό. Σήμερα, είναι πιο δύσκολο να το δούμε, αλλά παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θ-ός μας στέλνει την «Παρνασά» - τα «προς το ζην» - κι εμείς πρέπει να φροντίσουμε για το μέσον με το οποίο θα τα πάρουμε.

Γιατί βουτάμε τη Χαλά στο αλάτι;

Όταν τρώμε για τον ανάλογο σκοπό (να πάρουμε δύναμη ή να κάνουμε καλές πράξεις), ή τρώμε γεύμα του Σσαμπάτ ή κάποιας γιορτής, αυτό θεωρείται σαν προσφορά (Κορμπάν) στο Θ-ό. Η Τορά μας λέει: «Σε κάθε σας προσφορά οφείλεται να φέρνετε αλάτι». (Λεβιτικό 2:13). Για το λόγο αυτό, βουτάμε τη Χαλά (το ειδικό ψωμί του Σσαμπάτ) στο αλάτι.

Μας θυμίζει επίσης τη «σχέση άλατος» που έχουμε με το Θ-ό: Όπως το αλάτι δεν αλλοιώνεται, έτσι και η σχέση μας με το Θ-ό είναι παντοτινή.

Υπάρχει ένα έθιμο σύμφωνα με το οποίο βυθίζουμε τη Χαλά 3 φορές: Εάν πολλαπλασιάσουμε την αριθμητική αξία του ονόματος του Θ-ού επί τρία (26 x 3) το γινόμενο ισούται με 78, δηλαδή την αριθμητική αξία της λέξης αλάτι «μελάχ» (78).