Μεζουζά

Τι είναι η μεζουζά;

Η μεζουζά είναι ένα κομμάτι πάπυρος πάνω στο οποίο είναι γραμμένα τα δύο πρώτα εδάφια του Σσμα Ισραέλ. Ένας ειδικός και θεοσεβούμενος γραφέας  (Σοφέρ) χρησιμοποιεί ειδικό μελάνι και κοντυλοφόρο για να γράψει τους στίχους στον πάπυρο, σύμφωνα με τους κανόνες της Αλαχά (Νόμος). Το κάλυμμα της Μεζουζά που φαίνεται δεν είναι παρά η θήκη μιας έγκυρης μεζουζά η οποία είναι πιο σημαντική.

Εάν θέλετε να παραγγείλετε μια μεζουζά για το σπίτι ή το γραφείο σας ή αν θέλετε να ελέγξετε τη Μεζουζά σας, επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε.

Που βρίσκουμε την έντολη της Μεζουζα στη Βίβλο;

Στην παρασσα Βαετχανάν, διαβάζουμε και για τη μιτσβά της Μεζουζά. (Δευτερονόμιο 6:4-9) «Άκου Ω Ισραήλ Ο Κύριος είναι ο Θ-ός μας, Ο Κύριος είναι Ένας. Και θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θ-ό σου με όλη σου την καρδιά και όλη σου τη δύναμη. Και αυτές οι λέξεις (η Τορά) που σε προστάζω αυτή την ημέρα, θα είναι στην καρδιά σου. Και θα τις γράψεις στα υπέρθυρα του σπιτιού σου και στις θύρες».

Που πρέπει να τοποθετήσουμε τη Μεζουζά;

Η Μεζουζά πρέπει να τοποθετηθεί σε όλα τα δοκάρια των θυρών ενός Εβραϊκού σπιτιού (εκτός από το μπάνιο κοκ).Ο λόγος που τοποθετούμε τη μεζουζά σε διαγώνια θέση είναι στην ουσία είναι η μέση λύση ανάμεσα στην οριζόντια ή στην κάθετη θέση. Αυτό μας διδασκεί ένα σημαντικό μάθημα στη ζωή: οτί οι συμβιβασμοί είναι απαραίτητοι.

Τι σημαίνει η λέξη Μεζουζά;

«Μεζουζά» σημαίνει «δοκάρι» γιατί η Μεζουζά τοποθετείται εκεί.

Επίσης, η εβραϊκή λέξη «Μεζουζότ», είναι γραμμένη ως εξής: μεμ, ζάιεν, ζάιεν, βαβ, ταφ. Εάν κάνουμε αναγραμματισμό, θα δούμε ότι σχηματίζονται οι δύο λέξεις «ζαζ μάβετ» που σημαίνει «διώχνω το θάνατο». Έτσι, μία κασσέρ Μεζουζά μας προστατεύει ακόμα και από το θάνατο! Στους Ψαλμούς λέει ο Βασιλιάς Δαυίδ: «Ο Θ-ός θα προστατεύει τις εισόδους και τις εξόδους σας, από τώρα και στο εξής». Οι σοφοί μας λένε ότι αυτά τα λόγια αναφέρονται στη Μεζουζά η οποία δρα σαν ασπίδα και μας προστατεύει, όχι μόνο όταν είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά και όταν βρισκόμαστε έξω από αυτό.

Γιατί πρεπεί να ελέχουμε την Μεζουζά μας;

Με τον καιρό, τα γράμματα της Μεζουζά είναι πιθανόν να σβηστούν ή να σπάσουν κάτι το οποίο μετατρέπει τη Μεζουζά σε μη κασσέρ. Για το λόγο αυτό, πρέπει να την ελέγχουμε τουλάχιστον δύο φορές στα εφτά χρόνια. Πολλοί κάνουν αυτό τον έλεγχο, ακόμα και μία φορά το χρόνο.

Γιατί στο εξωτερικό μέρος του καλύμματος της Μεζουζά είναι γραμμένο το γράμμα «Σσιν»;

Το γράμμα «Σσιν» αντιπροσωπεύει το όνομα του Θ-ού, «Σσαντά-ι» που αποτελείται από τα γράμματα σσιν, ντάλετ, γιουντ. Τα τρία αυτά γράμματα είναι τα πρώτα των λέξεων, «Σσόμερ Νταλτότ Γισραέλ», δηλαδή «Φύλακας των Πυλών του Ισραήλ».

Το Ταλμούδ διηγείται την παρακάτω πανέμορφη ιστορία: Ανάμεσα στον Βασιλιά Αντονίνο και στο Ραβίνο Γεουντά Ανασί είχε αναπτυχθεί μια θαυμάσια φιλία. Κάποτε ο Βασιλιάς έστειλε στο Ραβίνο ένα πολύτιμο λίθο σαν δώρο. Ο Ραβίνος του το ανταπέδωσε, στέλνοντάς του μια Μεζουζά. Ο Αντονίνο το θεώρησε προσβλητικό: «Εγώ σου έστειλα ένα πανάκριβο δώρο κι εσύ μου έδωσες ένα κομμάτι πάπυρο»; Και ο Ραβίνος Γεουντά απάντησε: «Εγώ πρέπει συνεχώς να φυλάω το δώρο σου για να μην το κλέψει κανείς. Το δικό μου δώρο όμως, θα σε προσέχει και θα σε προστατεύει για πάντα»!