Τσιτσίτ

Για ποιο λόγο φοράμε τσιτσίτ;

Σύμφωνα με την Τορά (Αρ.: 37:39) το τσιτσίτ είναι μία ορατή υπενθύμιση της υποχρέωσης τήρησης των Θεϊκών Εντολών. Τα τσιτσίτ είναι ειδικές κλωστές που συνδέονται με τις τέσσερις γωνίες του ταλίτ (εσάρπα προσευχής) και του ταλίτ κατάν (ένα ένδυμα με τέσσερις γωνίες). Υπάρχουν οχτώ κλωστές σε κάθε γωνία που είναι δεμένες σε πέντε κόμπους και πλεγμένες 39 φορές. Η λέξη τσιτσίτ έχει αριθμητική αξία το 600. Προσθέτοντας τις 8 κλωστές και τους πέντε κόμπους έχουμε το 613 – τον αριθμό των εντολών της Τορά. Παράλληλα, το πλέξιμο με τις 39 περιστροφές, είναι συμβολικός, επειδή το 39 είναι η αριθμητική αξία των Εβραϊκών λέξεων, «ο Θεός είναι Ένας».

Περισσότερα για τα Τσιτσίτ