Καλοσύνη

Τι απαιτεί η μιτσβά «επίσκεψη σε ασθενή»;

Η «επίσκεψη σε ασθενή», Μπικούρ Χολίμ στα Εβραϊκά, είναι μία από τις εντολές για την οποία το Ταλμούδ δεν έχει θέσει όρια. Στο Ταλμούδ αναφέρεται ότι εάν κάποιος επισκεφτεί έναν άρρωστο άνθρωπο, τον βοηθάει να αναρρώσει. Ο επισκέπτης θα πρέπει να ενθαρρύνει τον άρρωστο, με ευχάριστες συζητήσεις και σωστές συμβουλές, καθώς και να τον βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο αυτός μπορεί. Το άτομο που εκτελεί αυτή τη μιτσβά αμείβεται και σε αυτόν τον κόσμο αλλά θα αμειφθεί και στον Επερχόμενο Κόσμο.

Περισσότερα για Μιτσβότ σχετικά με την καλοσύνη

Τιμώντας τους γονείς

Η τιμή προς τον πατέρα και τη μητέρα μας είναι μια Μιτσβά μεγάλης σημασίας και μία από τις δέκα εντολές. Η απόδοση τιμών στους γονείς είναι ίδια με αυτή προς το Θ-ό, εφόσον και οι τρεις συμμετέχουν στη δημιουργία των παιδιών και τιμώντας του γονείς μας, τιμούμε στην ουσία και το Θ-ό. Η εντολή αυτή είναι μία από τις μοναδικές Μιτσβότ η ανταμοιβή της οποίας αναφέρεται στην Τορά – μακροζωϊα. 

Περισσότερα για την Μιτσβά της τιμής στους γονείς