Τα δικαιώματα των ζώων

Τα ζώα είναι και αυτά πλάσματα του Θ-ού και Αυτός θέλει να τους φερόμαστε αξιοπρεπώς. Η περικοπή αυτής της εβδομάδας αναφέρει τρόπους καλής συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα και εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα συναισθήματά τους, όπως το να αφήνουμε το μοσχαράκι να μένει με τη μητέρα του μετά τη γέννησή του. Η Τορά βρίθει από οδηγίες σχετικά με την ευαισθησία και τη φροντίδα που πρέπει να δείχνουμε στα πλάσματα του Θ-ού, είτε αυτά πετάνε, είτε κολυμπάνε ή περπατάνε στα δύο ή στα τέσσερα.