Επιχειρηματίας

Θα πρέπει κανείς να προσεγγίζει τις πνευματικές του υποχρεώσεις, με τον ίδιο ενθουσιασμό που ο επιχειρηματίας προσεγγίζει την επιχείρησή του.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον επιχειρηματία και στο εργατικό προσωπικό που αυτός απασχολεί. Ο εργαζόμενος δουλεύει τις απαιτούμενες ώρες και στο τέλος της ημέρας σχολάει, αφήνοντας πίσω του τα προβλήματα της επιχείρησης. Ακόμα και ο πιο ευσυνείδητος υπάλληλος δεν ασχολείται με την επιχείρηση στον ίδιο βαθμό με τον επιχειρηματία.

Αντιθέτως, ο επιχειρηματίας έχει διαρκώς την έννοια της επιχείρησής του. Ακόμα και την ώρα του φαγητού ή της κοινωνικής συναναστροφής δεν ξεχνά ούτε για ένα λεπτό τις επαγγελματικές του υποθέσεις. Ακόμα και αν η επιχείρηση δεν παρουσιάζει προβλήματα, αυτός πάντα ψάχνει τρόπο να βελτιώσει ή να επεκτείνει τη λειτουργία της.

Ένας Εβραίος πρέπει να αντιμετωπίζει τις πνευματικές του υποθέσεις και ιδιαίτερα τη μελέτη της Τορά, με την ίδια αφοσίωση που ο επιχειρηματίας δείχνει στην επιχείρησή του. Με οτιδήποτε και αν ασχολούμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, η Τορά είναι η πραγματική μας ενασχόληση και μάλιστα στο βαθμό που δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από αυτήν. Όσος σύντομος και αν είναι ο χρόνος της μελέτης, πρέπει να αφιερώνουμε τη σκέψη μας σε αυτήν για ώρες, ακόμα και μετά την επιστροφή μας στις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το Ταλμούδ όταν ένα άτομο είναι συγκεντρωμένο στην Τορά, είναι σαν η Σσεχινά (Θεϊκή Παρουσία) να το έχει λυτρώσει από την εξορία, γεγονός το οποίο ωφελεί όλους τους τομείς της ζωής του.

(από το βιβλίο: Listen to life’s messages του Rabbi Menachem Dovid Shraga Polter)

previous_over white.jpgnext_over white.jpg