Λογιστής 

Δεν μπορεί κανείς να περνά όλη την ημέρα ελέγχοντας λογαριασμούς

Ένας επιχειρηματίας πρέπει ανά τακτά διαστήματα να κάνει απογραφή και ισολογισμό και να ελέγχει την οικονομική του κατάσταση. Οι τακτικές λογιστικές διαδικασίες βοηθούν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και αποτελούν τη βάση του επιτυχημένου εμπορίου.

Παρόλα αυτά ο επιχειρηματίας αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην εμπορική δραστηριότητα. Σταματά μόνο για να εκτιμήσει μια ενδιαφέρουσα συναλλαγή, να βεβαιωθεί ότι είναι κερδοφόρα και να ορίσει τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης.

Πρέπει να ακολουθούμε τις ίδιες διαδικασίες όσον αφορά τις υπηρεσίες μας στο Θεό, που είναι δική μας «δουλειά». Τον περισσότερο χρόνο μας τον αφιερώνουμε στα αγαθά της Τορά και των μιτσβότ. Μόνο ο μήνας Ελούλ, πριν από το Ροσς Ασσανά και το Γιομ Κιπούρ είναι η στιγμή για «γενική οικονομική ανασκόπηση» - όταν δηλαδή συγκεντρωνόμαστε στην απογραφή, στην εκτίμηση και στον πνευματικό απολογισμό.

Τον υπόλοιπο χρόνο πρέπει να σταματάμε για μια σύντομη, ειδική αξιολόγηση. Για παράδειγμα: στην απαγγελία της Σσεμά, κάθε απόγευμα πριν την ανάπαυση, συνοψίζουμε τις πιστώσεις και τα χρέη, τα επιτεύγματα και τις ελλείψεις της ημέρας που πέρασε. Πριν τα Σσαμπάτ ελέγχουμε τους λογαριασμούς της εβδομάδας που πέρασε. Πριν από το Ροσς Χοδέσς (την αρχή του νέου μήνα) κάνουμε τον ισολογισμό του μήνα που πέρασε. Τον τελευταίο μήνα του έτους κάνουμε εμπεριστατωμένη ανάλυση.

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι για να πορευθούν με πυξίδα την Τορά και τις μιτσβότ πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς την κατάστασή τους και να εξατάζουν διαρκώς εάν είναι οι κατάλληλοι για τις πνευματικές υπηρεσίες, με την επακόλουθη εξονυχιστική ενδοσκόπηση. Στην πραγματικότητα, η προσέγγιση αυτή είναι κυρίως ένας ελιγμός του γέτσερ χαρά (η τάση προς το κακό) με σκοπό να απομακρύνει τον άνθρωπο από τη σωστή δράση εμπλέκοντάς τον σε μια έμμονη αυτοανάλυση. Αντί αυτού, ο άνθρωπος μπορεί να βαδίζει στο δρόμο του με πίστη, αφήνοντας την αυτοανάλυση για την ώρα που πρέπει.

(από το βιβλίο: Listen to life’s messages του Rabbi Menachem Dovid Shraga Polter)

previous_over white.jpgnext_over white.jpg