Ξυλουργός

Ο τεχνίτης αντιμετωπίζει την εργασία του με αμέριστη φροντίδα

Όταν ένας επιπλοποιός ξεκινά να επισκευάζει ένα έπιπλο, το κάνει με πολύ μεγάλη προσοχή. Το πρώτο βήμα είναι να αποσυναρμολογήσει προσεκτικά το έπιπλο, κομμάτι κομμάτι, χωρίς να καταστρέψει κάποιο τμήμα, ούτε αυτό που έχει το πρόβλημα. Στη συνέχεια εκτιμά αν το κάθε κομμάτι βρίσκεται σε άριστη, σε μέτρια ή σε κακή κατάσταση. Μερικά θα πρέπει να αντικατασταθούν, ενώ άλλα χρειάζονται ένα απλό φρεσκάρισμα. Πρέπει να καθορίσει τη σειρά με την οποία θα δουλέψει καθώς και τι ακριβώς πρέπει να κάνει με το κάθε κομμάτι.

Όλα αυτά τα στάδια είναι πολύ σημαντικά, κυρίως όταν ο μάστορας θέλει να διδάξει σωστά τον εκπαιδευόμενό του. Πρώτα πρέπει να ταξινομήσει τις αρετές και τα ελαττώματα του μαθητή του, αντιμετωπίζοντάς τα με βαθιά σκέψη και στη συνέχεια να εκτιμήσει τα στοιχεία της ψυχοσύνθεσής του.

Ένας ικανός δάσκαλος που ακολουθεί αυτή τη διαδικασία, έχει σίγουρη την επιτυχία. Πάνω από όλα, ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι ήρεμος και υπομονετικός και να στρέφει το μυαλό και την καρδιά του στις μικρότερες λεπτομέρειες της προσωπικότητας του μαθητή και κατά συνέπεια, της εκπαίδευσής του.

(από το βιβλίο: Listen to life’s messages του Rabbi Menachem Dovid Shraga Polter)

previous_over white.jpgnext_over white.jpg