Κριτική

Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να μιλήσουμε στους άλλους και να τους πούμε ότι κάνουν λάθος. Υπάρχει όμως ο σωστός και ο λάθος τρόπος για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Στην περικοπή αυτής της εβδομάδας, ο Μωϋσής έπρεπε να υπενθυμίσει στον Εβραϊκό λαό να βελτιώσει τη συμπεριφορά του και να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Αντί όμως να τους επιπλήττει σκληρά, ο Μωϋσής υποδείκνυε στο λαό με ευγένεια ποιο ήταν το λάθος του και τον ενθάρρυνε να προσπαθήσει για το καλύτερο στο μέλλον. Εάν κρίνουμε τους άλλους, οφείλουμε να το κάνουμε με ευγένεια και ευαισθησία, για να έχουμε αποτέλεσμα.