Εξέλιξη

Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις φέρνουν πόνο, αλλά είναι οι απαραίτητοι λίθοι της εξέλιξης. Η περικοπή αυτής της εβδομάδας αναφέρεται στη σκλαβιά και στις κακουχίες που βίωσε ο Εβραϊκός λαός στην Αίγυπτο, σαν σίδερο σε καμίνι. Οι σοφοί μας εξηγούν ότι όπως το καμίνι θερμαίνει και τήκει τα μεταλλεύματα για την εξαγωγή πολύτιμων μετάλλων, έτσι και η εμπειρία στην Αίγυπτο, εξάγνισε το λαό μας, καθιστώντας τον ικανό να διδάξει τις Θεϊκές αξίες στον κόσμο. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας, είναι τα μαθήματα που χρειαζόμαστε για να γίνουμε σπουδαίοι.