Εσύ, Ω Θ-έ, άρχισες να δείχνεις στον υπηρέτη Σου, τη μεγαλοσύνη Σου (3:24)

Ο Μωϋσής ήταν ο πιστός υπηρέτης, ο μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες, αυτός που έλαβε την Τορά από το Θ-ό. Ακόμα και μετά τα 120 χρόνια του πιο Θεοσεβούμενου βίου που έζησε ποτέ άνθρωπος, ο Μωϋσής θεωρεί ότι η σχέση του με το Θ-ό, έχει μόλις ξεκινήσει!

(Ραβίνος Ισραέλ Μπαάλ Σσεμ Τοβ)

Αλλά εσείς που είστε προσηλωμένοι στον Κύριο τον Θ-ό σας, είστε ζωντανοί, καθένας από εσάς, την ημέρα αυτή (4:4)

Οι άδικοι, ακόμα και όταν είναι ζωντανοί, θεωρούνται νεκροί. Οι δίκαιοι, ακόμα και μετά το θάνατό τους, θεωρούνται ζωντανοί.

(Ταλμούδ, Μπραχότ 18 α-β)

Ο Θ-ός είναι η μοναδική πηγή ζωής. Συνεπώς η ζωή, εξ’ ορισμού, είναι η σύνδεση με το Θ-ό. Μια ζωή που είναι αποσυνδεδεμένη από Αυτόν είναι ψεύτικη – στερημένη από όλα εκτός από το πιο επιφανειακό και απατηλό της περίβλημα.

(Δάσκαλοι του Χασσιδισμού)

Και από εκεί θα ψάξετε τον Κύριο, τον Θ-ό σας και θα Τον βρείτε (4:29)

Η Τορά τονίζει ότι όταν ψάχνουμε το Θ-ό, από εκεί, δηλαδή από τον τόπο της εξορίας μας «ανάμεσα στα έθνη», θα Τον βρούμε. Γιατί ο Θ-ός μπορεί να βρεθεί παντού, και κάθε γωνιά του δημιουργήματός Του λειτουργεί ως μέσο που μπορεί να μας οδηγήσει σε Αυτόν. Εάν η Θεία πρόνοια μας έστειλε σε ένα συγκεκριμένο μέρος και μας έδωσε μια συγκεκριμένη ζωή, το πιο σίγουρο μονοπάτι για να φτάσουμε σε Αυτόν, είναι από εκεί.

(Ραβίνος Ισραέλ Μπαάλ Σσεμ Τοβ)

Δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν (4:35)

Ο Ραβίνος Μπινγιαμίν Κλέτσκερ, χασσιδιστής του Ραβίνου Σσνεόρ Ζάλμαν του Λιαδί, ήταν έμπορος ξυλείας. Μια χρονιά, καθώς έκανε την πρόσθεση των ετήσιων λογαριασμών, έγραψε, άθελά του, στο άθροισμα: Εν οντ μιλβάντο (Δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν).
Ένας ομόθρησκός του χασσιδιστής τον επέπληξε για την αφηρημάδα του. «Δεν ξέρεις, Ραβίνε Μπινγιαμίν, ότι όλα έχουν το μέρος και το χρόνο τους; Άλλη η ώρα για τη Χασσιδική φιλοσοφία και άλλη για τα εγκόσμια ζητήματα. Η διαχείριση της επιχείρησης κάποιου ατόμου είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τη Μεγαλειότητά Του και πρέπει να πραγματοποιείται με το σωστό τρόπο».

Και ο Ραβίνος Μπινγιαμίν είπε: «Θεωρούμε τελείως φυσικό εάν κατά τη διάρκεια της προσευχής το μυαλό μας περιπλανιέται σε εμπορικές υποθέσεις.  Γιατί λοιπόν είναι τόσο φοβερό όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, μια «ξένη σκέψη» σχετικά με τη μοναδικότητά Του, εισβάλλει στο μυαλό μας;».

(Διήγηση του Ράμπι από το Λούμπαβιτς)