Μια απόφαση ενός Δέντρου για το Νέο `Ετος

Από τον Σσλόμο Γιάφε

To Tου Μπισσβάτ – η 15η του Εβραϊκού μήνα Σσεβάτ – είναι γνωστή ως το «Νέο `Ετος των Δέντρων». Φυσικά αυτό θα αποτελούσε την καλύτερη ευκαιρία για τα δέντρα να καταπιαστούν με την εξερεύνηση της ψυχής τους, όπως κάνουν και οι άνθρωποι στο Ροσς Ασσανά. Παρακάτω ακολουθεί ένας κατάλογος για το Νέο `Ετος ενός δέντρου.

• Προφύλαξα τις τούφες των σπόρων που ζουν στη σκιά μου για να μεγαλώσουν  και να γίνουν η γενιά που θα με ακολουθήσει; 

• Μεγάλωσα προς τον ήλιο όπως οφείλει να κάνει ένα δέντρο, όλο και ψηλότερα, προσπαθώντας να φτάσω κάτι που ποτέ δε θα μπορέσω να πιάσω, αλλά που με τρέφει το ίδιο όσο εγώ προσπαθώ να ανέβω προς αυτό; 

• Βεβαιώθηκα ότι οι ρίζες μου παραμένουν σταθερά στο έδαφος που τις τρέφει;. `Εριξα τα φύλλα μου το φθινόπωρο εκεί, για να ξαναδώσω ζωή σε αυτό που με συντηρεί; 

• Σιγουρεύτηκα ότι οι καρποί μου έθρεψαν όλους αυτούς που ήρθαν να τους απολαύσουν και ότι χαμογελούσαν όσο απομακρύνονταν από μένα; 

• Λύγισα ευγενικά στον άνεμο και δέχτηκα με καλωσύνη όλα όσα ο Θεός μου έστειλε, χωρίς ποτέ να σπάσω ή να πάψω να ελπίζω; 

• Μετέτρεψα τον κύκλο στον κορμό μου σε δύναμη και σοφία το χρόνο αυτό;

Σκεφτείτε το λίγο, αυτή η λίστα είναι μια καλή ιδέα ακόμα και για μας τους ανθρώπους!