Ένα άτομο στη σάρκα του οποίου θα πέσει ..η πληγή της τσαραάτ (13:2)

Η πληγή της “τσαραάτ” έρχεται μόνο σαν τιμωρία για το λασσόν αρά (κακά λόγια).

(Μιντράσς Ραμπά, Ταλμούδ, Ρασσί)

Ο Ψαλμωδός συγκρίνει τις κατηγορίες κατά των άλλων, με «Αιχμηρά βέλη πολεμιστών, με κάρβουνα». (Ψαλμοί 120:3). Ενώ όλα τα άλλα όπλα χτυπούν κοντινούς στόχους, τα βέλη εκτοξεύονται μακριά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κακά λόγια. Λέγονται στη Ρώμη και σκοτώνουν στη Συρία. Τα κάρβουνα καίνε μέσα, ακόμα και όταν φαίνονται σβησμένα. Το ίδιο συμβαίνει και με την κατηγορία. Ακόμα και όταν φαίνεται ότι οι συνέπειές της έχουν εξαλειφθεί, εξακολουθούν να σιγοκαίνε μέσα σε αυτόν που την άκουσε.

(Μιντράσς Ραμπά)

Τα κακά λόγια σκοτώνουν τρεις ανθρώπους: αυτόν που τα λέει, αυτόν που τα ακούει και αυτόν για τον οποίον λέγονται.

(Ταλμούδ, Εραχίμ 15 α)