Γιατί μέσα στο σύννεφο θα εμφανιστώ πάνω από το σκέπασμα της κιβωτού (Λεβιτικό 16:2)

Αυτό μας διδάσκει ότι δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμαστε, ούτε και στις χειρότερες συνθήκες, γιατί η Παρουσία του Θ-ού παραμένει πάνω από το Ισραήλ, ακριβώς «μέσα στο σύννεφο». Ακόμα και αν μια κατάσταση μοιάζει σκοτεινή και χωρίς διέξοδο, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε ή να χάνουμε το θάρρος μας.

(Ραβίνος Μέιρ Σσαπίρα του Λούβλιν)


Με αυτό (μπ’ζοτ) ο Ααρών θα έρθει στο ιερό μέρος (Λεβιτικό 16:3)

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να αποτρέψουμε τις προσταγές του κακού: τσομ («νηστεία», μετάνοια για τις αμαρτίες μας), κολ («φωνή», μέσω προσευχής) και μαμόν («χρήματα», όπως για παράδειγμα, σε ελεημοσύνη). Η αριθμητική αξία κάθε μίας από τις τρεις λέξεις είναι 136.

Η αριθμητική αξία της Εβραϊκής λέξης «ζοτ» («αυτό») είναι 408, το άθροισμα των τριών προηγούμενων λέξεων. Αυτό μας δείχνει ότι μέσω της χρήσης αυτών των εννοιών, ο Θ-ός μας επιτρέπει να «έρθουμε στο ιερό μέρος».

(Ναχάλ Καντουμίμ)

Πάνω στους Κοανίμ και σε όλους τους πιστούς της συνάθροισης θα φέρει εξιλέωση (Λεβιτικό 16:33)

Οι λέξεις «της συνάθροισης» μοιάζουν περιττές. Η Τορά θα μπορούσε να αναφέρει μόνο τη φράση, «σε όλους τους πιστούς θα φέρει εξιλέωση». Η «συνάθροιση» σημαίνει τη συγκέντρωση μιας ομάδας ανθρώπων και η Τορά θέλει να δώσει έμφαση στη σημασία της ενότητας του Εβραϊκού λαού. Όταν  συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να ικετεύσουμε το Θ-ό να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας.

(Μπε’ερ Μοσσέ)