Ερωτήσεις για συζήτηση

Είθε ο Θ-ός να σε ευλογεί και να σε φυλάει..Είθε ο Θ-ός να κάνει το πρόσωπό Του να λάμπει πάνω στο δικό σου και να σου δίνει χάρη. Είθε ο Θεός να σηκώσει το πρόσωπό Του προς εσένα και να σου δίνει ειρήνη (6:26)

Στο Μπιρκάτ Κοανίμ  η ευλογία για ειρήνη θεωρείται η πιο σημαντική. Φανταστείτε έναν κόσμο ειρηνικό, πώς θα ήταν; Ποιο ρόλο και ποιες ευθύνες έχουμε στην εκπλήρωση αυτής της ευλογίας; Με ποιο τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε στη ευλογία για ειρήνη, στο σπίτι, στο χώρο εργασίας, στην κοινότητά μας; Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγματα όπου υπήρχε διχόνοια και οι άνθρωποι προσπάθησαν σκληρά να την αντικαταστήσουν με ειρήνη;