Ερωτήσεις για συζήτηση

Ο Μωϋσής αφηγείται ξανά την ιστορία του λαού μας, τώρα που στέκονται στο κατώφλι της Ιερής Γης. Πήγαν μια φορά εκεί, αλλά η αμαρτία των κατασκόπων ήταν η αιτία για να μείνουν άλλα 38 χρόνια στην έρημο. Γιατί ο Μωϋσής τους υπενθυμίζει όσα συνέβησαν; Τι μάθημα θέλησε να τους δώσει;
Έχετε προσπαθήσει ποτέ να κάνετε κάτι και να αποτύχετε; Τι μάθατε από την πρώτη απόπειρα; Η δεύτερη ή η τρίτη είχαν αποτέλεσμα; Τι καινούργιο μάθατε με κάθε νέα προσπάθεια; Τι σας οδήγησε τελικά στην επιτυχία του εγχειρήματός σας;