Ερωτήσεις για συζήτηση

Το δεύτερο εδάφιο του Σσεμά Ισραέλ «Βε’ ααβτά», που βρίσκεται στην Παρασσά μας, αναφέρει ότι «…θα αγαπάς τον Κύριο, το Θ-ό σου». Πώς μπορεί κάποιος να παίρνει εντολή για να αγαπήσει το Θ-ό; Μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη αυτή με τη μελέτη και τις καλές μας πράξεις; Μπορεί ένα άτομο να αγαπήσει ένα άλλο μετά από διαταγή; Πώς αποφασίζουμε ποιους θα αγαπήσουμε; Πώς τους δείχνουμε την αγάπη μας;