Ερωτήσεις για συζήτηση

Στο Δευτερονόμιο 27:18 δίνεται ανάθεμα σε κάποιον που «καθοδηγεί λανθασμένα έναν τυφλό». Στο ίδιο κλίμα, στο  Λευιτικό 19:14 μας δίνεται η εντολή «να μην τοποθετούμε εμπόδια μπροστά σε ένα τυφλό». Με μια πρώτη ματιά, και τα δύο αυτά αποφθέγματα μας δίνουν οδηγίες για τον τρόπο συμπεριφοράς μας απέναντι σε ένα άτομο με ελαττωματική όραση. Οι Σοφοί μας εξηγούν ωστόσο, ότι «τυφλός» θεωρείται επίσης κάποιος που δεν γνωρίζει ορισμένα πράγματα. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται να δίνουμε παραπλανητικές συμβουλές. Τι άλλο πιστεύετε ότι μπορεί να συμπεριλαμβάνει αυτή η απαγόρευση;