Ερωτήσεις για συζήτηση:

Ο Ραβίνος Γεουντά μπεν Εζεκιέλ δίδαξε: «Η επιτυχία της μετάνοιας φαίνεται όταν μπαίνουμε δύο φορές στον ίδιο πειρασμό, αλλά δεν αμαρτάνουμε», (Ταλμούδ – Γιομά 86 β).

Γιατί αυτή η δοκιμασία είναι ένας καλός τρόπος να ελέγξει κανείς την ειλικρίνια και το βάθος της μετανοίας του; Έχετε προσωπική εμπειρία της «Τεσσουβά»; Καταφέρατε να περάσετε την παραπάνω δοκιμασία;