Ερωτήσεις για συζήτηση

Η περικοπή αυτής της εβδομάδας αναφέρεται στην Έξοδο, στην απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τη δουλεία. Σήμερα μπορεί να μην είμαστε σκλάβοι στο σώμα, είμαστε όμως πράγματι ελεύθεροι; Σε τι άλλες μορφές δουλείας μπορούμε να υποκύψουμε; Πώς ορίζετε εσείς την ελευθερία; Πώς μπορούμε να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι;