ΈΞΟΔΟΣ / Η γέννηση ενός έθνους
Σε αυτό το σημείο θα διαβάσουμε για την Έξοδο από την Αίγυπτο, τις 10 εντολές και το χρυσό μοσχάρι, καθώς και για τον Μωϋσή, τον Φαραώ, την καιόμενη βάτο, το ραβδί που γίνεται φίδι και την πληγή των χιλίων βατράχων.

 

Σσεμότ

 

Τερουμά

Βαέρα

 

Τετσαβέ

Μπο

 

Κι τισά

Μπεσσαλάχ

 

Βαγιακέλ

Γιτρό

 

Πεκουδέ

Μισσπατίμ