Ραβίνος Σσιμόν μπαρ Γιοχάι / Ρασσμπί (100-160)

Ο Ραβίνος Σσιμόν μπαρ Γιοχάι γεννήθηκε σε μια ταραγμένη από διωγμούς εποχή. Δάσκαλος του ήταν ο μεγάλος Ραβίνος Ακίβα. Την περίοδο εκείνη η μελέτη της Τορά απαγορευόταν και όσοι την δίδασκαν δημόσια, θανατώνονταν. Όταν ο Ραβίνος Ακίβα φυλακίστηκε για τις δημόσιες διδασκαλίες του, ο Ραβίνος Σσιμόν μπαρ Γιοχάι συνέχιζε να τον επισκέπτεται στην φυλακή για μελέτη.

Όταν ο ρωμαίος αυτοκράτορας πέθανε τα διατάγματα που αφορούσαν τους εβραίους δεν εφαρμόζονταν πλέον. Όμως οι μεγάλοι ραβίνοι της εποχής συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την νέα τάξη πραγμάτων. Ο Ραβίνος Σσιμόν μίλησε ανοιχτά εναντίον των Ρωμαίων και κάποιος τον κατέδωσε και έτσι βγήκε διάταγμα θανάτωσης του.

Ο Ραβίνος Σσιμόν κρύφτηκε σε μια σπηλιά μαζί με τον γιο του Ραβίνο Ελαζάρ. Έμειναν εκεί για 13 χρόνια και τρεφόντουσαν από μια χαρουπιά που βρισκόταν μπροστά στην σπηλιά. Κατά την διάρκεια της παραμονής του εκεί έγραψε το Ζοχάρ το βασικότερο βιβλίο του εβραϊκού μυστικισμού, της Καμπαλά.

Ο Ραβίνος Σσιμόν ήταν σπουδαίος δάσκαλος του εβραϊκού νόμου. Ένας από τους σπουδαιότερους μαθητές του ήταν ο Ραβίνος Γιεούντα Ανασί ο οποίος συνέταξε την Μισσνά.

Ο Ραβίνος Σσιμόν μπαρ Γιοχάι πέθανε στο Μερόν την 33 μέρα του Όμερ (18 του εβραϊκού μήνα Ιγιάρ). Πριν πεθάνει ζήτησε η μέρα που θα επιστρέψει η ψυχή του στην πηγή της να είναι μια ημέρα γιορτής. Έτσι αυτήν την μέρα, προς τιμήν της επιθυμίας αυτού του σπουδαίου ραβίνου γιορτάζεται το Λαγκ μπα Όμερ.