ΕΒΡΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Γιατί σύμφωνα με το Εβραϊκό ημερολόγιο η μέρα ξεκινά με τη δύση του ηλίου;

Το έθιμο του υπολογισμού των ημερών με αυτόν τον τρόπο βασίζεται στο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στο Βιβλίο της Γένεσης. Στο τέλος κάθε μέρας της Δημιουργίας, αναφέρεται στη Γένεση, Κεφάλαιο 1: «Και ο Θ-ός είδε ότι αυτό ήταν καλό. Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί.....» Στο Λεβιτικό (23:32) αναφέρεται επίσης: «...... από βράδυ σε βράδυ θα τηρείτε το Σσαμπάτ».

Η περίοδος των είκοσι-τεσσάρων ωρών ξεκινά το βράδυ με τη δύση του ηλίου. Έτσι και το Σσαμπάτ ξεκινά με τη δύση του ηλίου την Παρασκευή και κρατά εικοσιτέσσερις ώρες, μέχρι το δειλινό του Σαββάτου.

Τι είναι το Σσαμπάτ Μεβαρχίμ;

Το Σσαμπάτ πριν το Ροσς Χοδέσς (η πρωτομηνιά στα Εβραϊκά) ονομάζεται Σσαμπάτ Μεβαρχίμ που σημαίνει «ευλογώ». Αυτό συμβαίνει γιατί το συγκεκριμένο Σσαμπάτ ζητάμε από το Θ-ό να ευλογήσει το μήνα που θα έρθει. Κατά τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας του Σσαμπάτ, προσθέτουμε μια ειδική προσευχή, γνωστή ως «Μπιρκάτ Aχοντέσς» και ανακοινώνουμε την ημέρα έναρξης του ερχόμενου μήνα.

Πολλοί τηρούν το έθιμο να απαγγέλλουν το βιβλίο του Τεϊλίμ (Ψαλμοί) πριν από την πρωινή προσευχή του Σσαμπάτ Μεβαρχίμ.

Γιατί ευλογούμε το φεγγάρι - Κιντούσς Λεβανά;

Κιντούσς Λεβανά – ο Καθαγιασμός της Σελήνης – είναι μια ευλογία που απαγγέλλεται μόλις προβάλλει το νέο φεγγάρι. Η τελετή αυτή συμπεριλαμβάνει αρκετούς Ψαλμούς και ένα απόσπασμα από το Ταλμούδ. Απαγγέλλεται έξω από το σπίτι, όταν το νέο φεγγάρι είναι ορατό, κατά προτίμηση Σάββατο βράδυ όπου είμαστε ήδη καλοντυμένοι. Σύμφωνα με τον Εβραϊκό μυστικισμό, είναι καλύτερα να ευλογούμε το φεγγάρι μεταξύ της 7ης και 15ης μέρας των Εβραϊκών μηνών. Παρόλα αυτά, μπορούμε να απαγγέλλουμε από την 3η ή 4η μέρα του μήνα μέχρι την 16η.